Ferie w mieście. Goście: przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz członek Młodzieżowej Rady Miasta