Tajemnice lasu miejskiego

9 KOMENTARZE

 1. No niech Wam będzie – łatwe było ale o to chodziło.
  Teraz tylko proszę dopowiedzieć – jak myślicie, czy planowany szynobus Sośnica – Łabędy będzie odchodził z tego dworca o którym piszecie?
  =M========================

 2. Dobrydziyn’

  Jak zowdy Pan Marian podszou do tematu ze spouecznyom odpowiedzialnos’ciom. Przyjaciel Pana Mariana, Pan Krzysztof , tysz zresztom podkres’lou we tym filme bardzo wazno rzecz prawiduowego podejs’cia do tyj jego pasji zwionzanyj z detektorami metali w odniesiyniu do ewyntualnych znalezisk. Moga cos’ o tym pedziec’, bo podobnie jak Pan Krzyszof zajmuja sie tysz w moich pasjach i tom dziedzinom przi keryj pomogo sie np miejskim i odpowiednio inkszym archeologom, ustrzec przed niyodpowiedzialnym stosunkym do ewyntualnych znalezisk, niykerych pseudopasjonatow, w odnich niyzgodnych zresztom czynsto z prawym, a i karalnym, jak idzie o w Polsce w tzw nowopolskim nazewnictwie zajynciym „wykopkow“, czyli szukania za pomocom detektorow metali i wogole wygrzebywania z ziymi roztomaitych pamiontek z naszyj wspolnyj geszichty (historii). Pan Krzysztof to bardzo piyknie i delikatnie zaznaczou, ze tako pasja je myjglich (mnozliwo) ino za zezwolyniym i pod „opiekom“ archeologicznom. To jest czynsto lekcewazone niystety. Moga powiedziec’ , z wuasnego dos’wiadczynia, jak sie do tego podchodzi w inkszych pan’stwach i krajach w Europie. Jak juz ktos’ chce wogole zajmowac’ sie szukaniym pamiontek i obiektow historycznych np w ziymi, to musi najprzod nawionzac’ kontakt z odpowiednim archeologym (np miejskim) kery je odpowiedzialny za dann teryn ewyntualnych „wykopek“ archeologicznych. Tyn w mim przipadku skerowou mie na kursy teoretyczne i praktyczne, pozwalajonce mi niy ino poznac’ zasady i normy, ale i udostympniou mi tysz materiauy pomocnicze do dokumyntacji stosowanyj w odniego okryngu archeologicznym. Te wyszkolynie, cieszouo sie b. duzom popularnos’ciom, i pozwolouo mi zaznajomic’ sie np tysz z ewyntualnom odpowiedzialnos’ciom karnom, ale i ze problematykom niywypauow i niywybuchow.
  Co ale bouo nojwazniejsze, to problym, czynsto zapominany przez pasjonatow kere zajmujom sie tymi tzw „wykopkami“, czyli obowionzek dokumyntacji ewyntualnych znalezisk i ich meldowania. Szukac’ (i kopac’) w ziymi to rzecz na kero trzeba miec’ niy ino pozwolynie, to jest tysz rzecz ogromnyj odpowiedzialnos’ci. Zaroski wytuplikuja, tym kern sie z tym piyrszo roz spotykajom, czymu to je take wazne. Dejmy na to ze je zech z detektorym metali w terynie i znoduech jakis’ ciekawy „obiekt“. Co dalyj ? Moga go wykopac’, mega go wzionc’ ajnfach se tak mit (ze sobom)?
  Przijmijmy ze bouech tak niyroztropny (delikatnie godajonc) i wzionuech ta przikuadowo piykno (a jeszcze niych bydzie „wymazono“ zuoto 🙂 staro np moneta z czasow s’redniowiecza mit (ze sobom) do dom. Przijmijmy ze chca postompic’ ale zgodnie z prawymm i zguaszom to odpowiedniyj instancji. I tu (najpozniyj!) dowiaduja sie jake popeuniouech ogromne buyndy. Po piyrsze niymoga okres’lic teroski dokuadnyj lokalizacji znalyziska, niy poradza powiedziec’ nic na teamt okolicznos’ci znalyziska w nawionzaniu do ewyntualnych inkszych obiektow, i nic niy wiym i niy zdowom se sprawy jake ewyntualne szkody zwionzane z tym znaleziskym zech porobiou. Znalesisko take musi byc za pomocom GPS i ewyntualnych pomocy kartograficznych starannie udokumyntowane (najlepiyj jeszcze odpowiednio sfotografowane, opisane i zameldowane. Niy zawsze powinno byc’ wykopywane, czynsto ze wzglyndu na ewyntualne szkody szyrzyj obejmowanego znaleziska, lepiyj je je pozostawic’ do ewyntualnego wydobywania i dokumyntacji archeologicznyj fachowcom z dziedziny archeologii. Niejednokrotnie ludzie niyodpowiedzialni niyswiadomie wiyncyj narobili szkod na stanowiskach archeologicznych niz wogole se byli w stanie wyobrazic’. O aspektach karalnos’ci sam niy byda juz ani wspominou. Niy mys’louech ze kedys’ byda kajs’ na tyn temat szkryflou, bo zrobiou bych odpowiednio pomocne fotografie, ale pora ajnfachowych fotkow o tym co sam szkryfuech w miom albumie bez cufal (przipadkowo) mom:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=4

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=6

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=8

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=9

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=10

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1132&pos=11

  O czym wogole werci sie jeszcze przipomniec’ w tym synsie, to fakt, ize w tyn sposob potraktowano ta pasja nazwijmy to „grzebania w naszyj wspolnyj geszichcie“ robi wincyj uciechy i satysfakcji, kedy sie ewyntualne znalesisko, kere fachowo sie potraktuje, potym omawio ze odpowiednim archeologym i wiy sie ze te znalyzisko prziczyniouo sie np do rozpoznania na Dynamo terynie wiynkszego znaleziska, np staryj osady abo grupy osad. Z czasym, kedy sie wypracuje zaufanie, czynsto je sie i proszonym do pomocy w pracach archeologicznych, o czym na filmie lekko chyba spomniou i Pan Krzysztof. Niywiym tera eli (czy) zech sam o czyms’ zapomniou spomniec’, jak ja to mys’la ze abo Pan Marian, abo Pan Krzysztof, to jeszcze uzupeuniom.
  Wogole to bou to w tym synsie, wedug mie, bardzo dobry i przidatny film i moga se i inkszym wiyncyj z tyj tematyki we gliwickyj telewizji TV Imperium z cyklu „detektywa“ ino winszowac’.

  Dziynkuja sam Pan Marianowi i tysz Pan Krzysztofowi za take odpowiedzialne podejscie do tyj sprawy, kero lubi byc’ czynsto i niystety lekcewazono.

 3. Mozno jeszcze jedna drobnostka co do tyj „strzelnicy” i amunicji keryj resztek do dzisiej na oniyj terynie, jak widac’ na filmie, jeszcze idzie znons’c. Niy znom sie na patronach (amunicji), ale rozumia, ize to co na filmie bouo pokozane, jako tam na miejscu znalezione, potwierdzo fakt egzystowania tam juz wspominanyj i garnizonowyj strzelnicy – co jako teza i stwierdzynie we jednyj z moich poprzednich wypowiedzi zaznaczouech. Mozno znondzie sie sam jakis’ znawca tematu kery poradzi to potwierdzic’ dodatkowo (pomijajonc sam moj wczes’niejszy niymieckojynzyczny link na tyn temat) fachowymi informacjami i uwagami… (?)

  Co juzas’ do samych tzw „bractw strzeleckich” to wczes’niyj niy bouo ich zadaniym ino broniynie „domowizny” = miyjszyj ojczyzny w czasach zagrozynia przez wroga – to skuli tego c’wiczyli sie systymatycznie obywatele miast we strzylaniu z roztomaitych broni. Do zadan’ tych „zwionzkow” nalezauo tysz np i miyndzy inkszymi zajmowanie sie ciauami i pochowkiym ofiar roztomaitych zaraz, np cholery, dżumy itp. Wspominom o tym bo, jak juz wiymy z jednego ze poprzednich odcinkow „Detektywa historii”, w naszych okolicach znons’c’ idzie do dzisiej niykere s’lady tych pochowkow – jedyn z przikuadow to ufundowany pomnik dlo ofiar takyj zarazy, kery je we lesie tzw „Labander Wald” a kery ufundowou na pamiontka von Welczeck. Takich i podobnych ciekawych miejsc je ale wiyncyj w naszyj okolicy, a odnich geszichta to, wedug mie, wymazony temat na osobny odcinek „Detektywa”. A co do „bractw strzeleckich” to – …

  … jednym z nojwazniejszych zadan’ tych „bractw strzeleckich” bouo wczes’niyj tysz organizowanie zasad obywatelskego wspozycia w takich miastach jak np nasze Glywice. Spominom to bo je to czynsto zapominane, a to bouy kedys’ richtik wazne obowionzki takich lokalnych spouecznos’ci, jak np tukej ogou mieszczan’stwa grodu/miasta Glywice.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko