Rozśpiewana "Tęcza". Widowisko przygotowane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza"

94
r e k l a m a