Politechnika Śląska to nie tylko uczelnia. O powstaniu spółdzielni