Odkrycie lokalizacji dawnego przystanku kolejowego "Stadtwald" (Las Miejski)

187

Dawne Gliwice, przedwojenne Gleiwitz, szczyciły się na Śląsku największymi osiągnięciami w szerzeniu masowego sportu. W 1909 roku gliwicki magistrat zorganizował X Spartakiadę dla młodzieży w ramach Kongresu Sportu Ludowego i Młodzieżowego. Umiejscowiono ją na skraju Lasu Miejskiego przy dzisiejszej ulicy Chorzowskiej.

W zawodach miało wziąć udział ok. 4 tys. zawodników oraz ponad 50 tys. widzów. Aby tak ogromną rzeszę ludzi dowieść na łąki między ówczesnym Lasem Miejskim a Potokiem Żernickim zorganizowano transport masowy na skalę praktycznie dziś nieosiągalną w mieście. Największym partnerem komunikacyjnym w tej akcji okazała się kolej niemiecka. Dla potrzeb Spartakiady utworzono nawet tymczasowy przystanek kolejowy o nazwie „Stadtwald”, czyli „Las Miejski”, tuż przy ul. Chorzowskiej – tak, aby zawodnicy i widzowie mieli jak najbliżej do miejsca zawodów sportowych.

Dzięki informacjom pana Krzysztofa Soidy – znawcy historii całego węzła kolejowego Gliwice oraz mapom historycznym Gleiwitz udało się zlokalizować miejsce gdzie ów przystanek istniał. To mały obszar tuż za wiaduktem tramwajowym w nasypie przy ul. Chorzowskiej, po którym jeszcze niedawno jeździły te pojazdy elektryczne. Wykorzystano tu istniejącą już wtedy kolejową linię do Bytomia. Do dziś widać tory, po których te pociągi jeździły, wiadukt tramwajowy oraz łąki za Lasem Miejskim. Takie historie to moje ulubione „zaginione światy”, do których oglądania będę Państwa co pewien czas zapraszał.

Marian Jabłoński

r e k l a m a