Gliwiccy radni wypowiedzą się o wejściu do metropolii

26

Dzisiaj o godzinie 15:00 w Ratuszu rozpoczną się obrady Rady Miasta. Zgodnie z porządkiem sesji, radni procedować mają w 23 punktach.

W tym między innymi w sprawie zarządzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia Gliwic do tworzonego na mocy rządowej ustawy związku metropolitalnego. Pod głosowanie skierowane będą również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla części Osiedla Brzezinka. Radni pochylą się również nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2016 roku. Szczegóły porządku sesji oraz link do transmisji na żywo dostępne są na stronie Urzędu Miasta.  

r e k l a m a