Dobre wyniki młodych lekkoatletów. Utop marzannę z TKK im. W. Huzy