2 dni do otwarcia DTŚ. Wykopy, nasypy, błoto

86
r e k l a m a