Rada Miasta za niezależnością onkologii. Nadzwyczajna uchwała

41

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w ostatniej chwili włączono do procedowania uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do rządu o poparcie inicjatywy wydzielenia gliwickiego Centrum Onkologii ze struktur Instytutu Onkologii w Warszawie.

Nowy druk został włączony pod obrady na wniosek przewodniczącego Rady Miasta, Marka Pszonaka, ale pod wnioskiem podpisani byli także inni radni. W apelu czytamy: “nie posiadając samodzielności prawnej, gliwickie centrum jest w dużej mierze ubezwłasnowolnione decyzyjne, administracyjnie i gospodarczo. Praktyka odbierania środków finansowych wypracowanych w Gliwicach i przekazywana ich na rzecz oddziału krakowskiego czy centrali w Warszawie jest odbierana jako karanie za gospodarność. Nie negując zasady solidarności, trudno takie praktyki postrzegać inaczej niż jako demotywujące do sprawnego zarządzania placówką. Uzyskanie prawnej podmiotowości, a co za tym idzie możliwości samodzielnego podejmowania decyzji o dalszym rozwoju instytutu, pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału, którym dysponuje gliwicka jednostka”.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie bez dodatkowej dyskusji.

r e k l a m a