Gliwice w metropolii? Będą konsultacje z mieszkańcami

21

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie przystąpienia Gliwic do związku metropolitalnego tworzonego na mocy rządowej ustawy, która weszła w życie z początkiem tego roku.

W toku dyskusji radni pochylili się między innymi nad kwestią zapowiadanych zmian, które w nowej ustawie zamierza wprowadzić nowa większość parlamentarna. Z wyjaśnień udzielanych przez sekretarza miasta Andrzeja Karasińskiego wynika ponadto, że związek tworzony ma być na podstawie decyzji Rady Ministrów, a wymienione w niej gminy obligatoryjnie zostaną do niego włączone. W swojej decyzji Rada Ministrów może posiłkować się opinią wyrażoną przez mieszkańców, ale nie będzie ona dla ministrów wiążąca. Niezależnie od tych wątpliwości, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Formuła konsultacji, termin ich przeprowadzenia oraz szczegółowe informacje na temat planowanego związku metropolitalnego zostaną podane w terminie późniejszym.  

r e k l a m a