Masz uwagi do rozkładu? Zgłoś je do 25 marca

35

Do piątku 25 marca można zgłaszać uwagi do projektu rozkładu jazdy pociągów wojewódzkich na rok 2016/2017. Zawiera on wykaz pociągów przewidywanych do uruchomienia od 11 grudnia 2016 roku po dokonaniu odpowiednich uzgodnień z przewoźnikami oraz województwami ościennymi w przypadku połączeń stykowych.

Każdy może zgłaszać swoje uwagi i pomysły za pomocą formularza, który można pobrać ze strony http://bip.slaskie.pl/. Wypełniony formularz należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. Organizatorem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w naszym województwie jest Samorząd Województwa śląskiego. Usługi wykonywane są przez dwie spółki Koleje Śląskie oraz Przewozy Regionalne, którym zleca się na podstawie umowy realizację rozkładu jazdy oraz dofinansowuje przewozy.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

“Głównym wyzwaniem jest przygotowanie skoordynowanego rozkładu jazdy, tak aby zapewnić pasażerom optymalne możliwości przemieszczania się z wykorzystaniem pociągów dwóch przewoźników. Obecne konsultacje mają na celu lepsze rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych przy tworzeniu nowej oferty przewozowej.”

r e k l a m a