W kwietniu startuje "500+". Gdzie złożyć wniosek?

49

To już pewne, że wraz z początkiem kwietnia rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu “Rodzina 500+”.

Osoby ubiegające się o świadczenie, które złożą wnioski w terminie do 1 lipca otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.opsgliwice.pl – zakładka „ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+”.

Wnioski o świadczenie na drugie i kolejne dziecko przyjmowane będą:

  • W szkołach i przedszkolach, do których uczęszcza dziecko (w przypadku dzieci uczęszczających do różnych jednostek oświatowych wniosek można złożyć w wybranej przez rodzica/opiekuna szkole lub przedszkolu),
  • W Gliwickim Ośrodku Integracji Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 oficyna, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • W siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w następujące soboty: 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 25 czerwca 2016 r. od 8.00 do 13.00,
  • W Filii OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • W Filii OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • W Filii OPS nr 3, ul. Bojkowska 20 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

Natomiast wnioski na pierwsze i kolejne dziecko będą przyjmowane:

  • W siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w następujące soboty: 2 i 16 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 25 czerwca 2016 r. od 8.00 do 13.00,
  • W Filii OPS nr 1, ul. Reymonta 18 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • W Filii OPS nr 2, ul. Fiołkowa 26 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00,
  • W Filii OPS nr 3, ul. Bojkowska 20 – w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.

Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub konto na ePUAP mogą złożyć wniosek  elektronicznie poprzez stronę internetową www.opsgliwice.pl (zakładkę„Świadczenie wychowawcze 500+”) przy użyciu opcji – <złóż wniosek> lub elektronicznie poprzez banki i ZUS. Wnioski można przesyłać również pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gliwice ul. Górnych Wałów 9.

W Gliwicach programem 500+ zostanie objętych 17 tysięcy dzieci, będzie to kosztować 75,6 mln złotych. Na obsługę projektu gliwicki samorząd dostanie 2% kwoty, tj. 1,5 mln złotych. Więcej na ten temat >>TUTAJ<<

r e k l a m a