Kampania medialna dla GCOP „1 procent podatku 2016”. Spot 7

60

– Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodległość 1919-1956 im. gen. Stefana Grota Roweckiego z siedzibą w Gliwicach
– Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam”

r e k l a m a