PIĄTEK: tłumy na Politechnice, sprawdź swój temperament i wybierz szkołę