PONIEDZIAŁEK: będą kształcić mechatroników, nowa siedziba WRM i uwagi do Zachodniej Bramy