Lotnisko w Gliwicach. Czasy wojny. Część 1

12 KOMENTARZE

 1. Wojynne fligry i inksze furgocze we downiejszych Glywicach

  Piyknie witom i tym razym prosza moje komyntarze w tym temacie potraktowac’ tysz jako proba „obiecanyj” pomocy dlo Pana Tomasza z tego ostatniego filmu (odcinka „Detektywa historii”). Te dwa chopy , kere wystompili we tym filmie Pana Mariana, Pan Witold i Pan Tomasz, to som ale prawdziwe pasjonaty tematu i oni wiedzom rzeczy kerych my sie nigdy dowiedziec’ niy mogymy. Wypado tu bezto dlo nich obu sie przinajmiyj wielke BRAVO! To som ludzie skromne ale ze wielkim sercym pasjonaty. To je piykno sorta ludzi, ale niystety czynsto niydocyniano …
  Niywiym co Pan Marian chce tysz sam dac’ w nastympnym odcinku, bezto postarom sie sam dac’ ino rzeczy, kere moim zdaniym, tam byc’ raczyj niy bydzie. Jak ale cos’ co specjalnie ominouech niy bydzie w nastympnym odcinku to to jeszcze ale doszkryfna. Ogolne znane wiadomos’ci postarom sie omijac’, bo te kozdy se som poradzi blank gibko wysznupac’.

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1162&pos=2

  Lotnisko we Glywicach zaroski z poczontkym wojny (1939) juz bouo przefunkcjonowane na tzw lotnisko „miyszane”, czyli peuniouo funkja niy ino cywilnego ale i wojskowego. Eskadra dwumotorowych wojskowych He111 lotauy sam ze tego flugplacu (lotniska) na swoje loty wojynne nad terytorium Polski. Po uderzyniu na Polska w Glywicach pojawiou sie nagle som Hermann Göring, kery zakwaterowou sie we hotelu „Haus Oberschlesien”, sam tysz odznaczou wybitnych pilotow Luftwaffe. On tysz sam na drugi dziyn’ odwiedziou we miejskim szpitalu (kery peuniou juz tysz funkcja lazaretu) rannych wojokow, i po dwoch dniach wyjechou juzas’ ze Glywic. Co ciekawe, niy bouo przi tym zodnych specjalnych s’rodkow ostroznos’ci przedsiywziyntych. Potym bouo opowiadene, ize on wloz do kantyny i legnou na stole piync’ Marek i kozou ze za to opowiedziec’ nojlepsze aktualne o nim wice – a jak wiadomo tych bouo aze za tela, choby ino skuli odniego postury, a take o nim anegdoty opowiadane bouy na coukim s’wiecie w tamtych czasach. Wedle trasy kerom on jechou, zaroski kole lotniska, ale i kole szpitala, a na wieczor kole spomnianego juz hotelu, witali go z entuzjazmym ludzie ze Glywic i okolicy. Sam mogecie se, miyndzy inkszymi lotniskami, oglondnonc’ maketa – jak wtedy wyglondauo te nasze lotnisko:

  http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=43434.0

  W poczontkowyj fazie wojny stacjonowou sam u nos tysz na lotnisku Jagdgeschwader 77 „Herz Ass”. Bouo to gynau we dniach od 07.09.1939 do chyba 09.09.1939. Jagdgeschwader to znaczy tela co eskadra mys’liwcow.Ta jednostka udauo mi sie kedys’ wysznupac’ we starych kronikach filmowych, jak boua pora dni wczes’niyj na lotnisku wojskowym pod Breslau (dzisiej to sie chyba mianuje Dobroszyce) – zanim potym boua we Glywicach – sam tyn film:

  … tukej inkszy link na to samo:

  … i sam jeszcze cosik ze tymi chopcami:

  Sam trocha po polsku w nawionzaniu i do nich, ale z inkszymi informacjmi jeszcze:

  http://oels-nest.prv.pl/index.php?strona=jg_77

  Do pasjonatow geszichty naszyj okolicy i lotnictwa podpowia jeszcze jedna fajno ciekawostka.
  02.09.1939, czyli drugi dziyn’ wojny, kole Pyskowic pojedyn’czy polski smolot rozpoznawczy s’ciepnou pora bomb, ale wszyske z nich bouy to tzw „Blindgänger” czyli one wszyske ajnfach niy wybuchuy. Kole Pyskowic tysz w puzniejszym czasie (kon’cowo faza wojny) aliancke samoloty sciepywauy – opowiadanie wtedy modyj dziouszki a dzisiej juz staryj oumy a mojyj znajomyj – take dziwne piszczonce „cos'” co bouo oguoszane niybezpiecznym i zabronione bezto bouo to podnosic’ i sie do tego zblizac’ – co to moguo byc’ ?? – – to je moje zapytanie do szpecow od militariow. Jak we filmie bouo spomniane juz i wczesniyj nasze lotnisko bouo scynom historycznych wydarzyn’. Tak do przikuadu suawno Elly Beinhorn 13 Augusta (sierpnia) 1935 poleciaua na Messerschmitt Me Bf 108 o nazwie „Taifun”, ze Glywic bez(przez) Skutari (Bosfor) do Berlina. Szafua to w jedyn dziyn’ trasom wiyncyj jak 3570 km w czasie 13,5 godzin. Start bou we Glywicach o czeciyj cztyrdziys’ci, a krotko po osiymnostyj wylondowaua na lotnisku Berlin-Tempelhof. To bou jedyn z odniyj suawnych rekordowych lotow. Ona sama pora razy boua na naszym lotnisku przi tego typu i inkszych okazjach – o kerych jeszcze sam mozno i spomna.
  Tyn ale gynau lot mianowany je tysz lotym Niymcy-Azja-Niymcy. Trasa boua nad Karpatami Transylwaniom do lotniska Yesilkoy (Istanbul), po krotkyj pauzie nazod do Niymiec (Berlin). Pora lot tymu jeszcze uhonorowany bou tyn lot i ta suawno pilotka specjalnie wydanym ztnaczkym pocztowym:

  http://images.aerokurier.de/sixcms/media.php/11/thumbnails/Elly%20Beinhorn.JPG.2242684.JPG

  Sam tysz ta pilotka i odniyj maszyna:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1162&pos=3

  Oglondouech tysz fotki Pana Mariana z zapowiedzi tego odcinka i przipomniaua mi sie jedna mauo informacja. Te nasze lotnisko jeszcze w czasach niymieckich miauo srogi zbiornik na paliwo. Mys’la ale ze to Pan Marian som juz z detalami wysznupou … – bo przeca widac’ ize zaglondou aze i pod ziymia jak sznupou za informacjami i ciekawostkami o naszym lotnisku i wszyskim co z nim je zwionzane.

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1162&pos=0

  No ale nojciekawsze i wszyskim znane wydarzynie zwionzane ze naszym flugplacym (lotniskym) to bouo londowanie sam Zeppelina przeca. O tym opowia bezto trocha wiyncyj szczegouow kerych, moim zdaniym, we polskojynzycznych z’roduach raczyj niy idzie znons’c’. Zauonczom tysz pora fotek zwionzanych ze londowaniym sterowca „Graf Zeppelin” we Glywicach, o kerym som kapitan sterowca Schiller wtedy pedziou, ize „je to do teros nojwiynksze londowanie Zeppelina”.
  O wszyskim tym stouo we naszyj gornos’lonskyj prasie w tamtych czasach przez pora dobrych dni.

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1162&pos=1

  … tyn chop na biouo obleczony, kery je we oknie sterowca to je kuchorz kery warzou dlo gos’ciow na pokuadzie tego Zeppelina …

  „Graf Zeppelin” kery londowou we Glywicach bou wzmocnionyj ekstra konstrukcji i urzyte bou do odniego budowy duraluminium. Jako gaz napyndowy urzyty bou gaz-paliwo ze wynglowodorami, kery napyndzou motory o sile 530 koni mechanicznych firmy Maybach. (Jak sam som fachowcy to oni juz wiedzom co to je tzw Blaugas.)
  Jako ze przedstawiouech sam juz oprocz ze miana kapitana i nawet na obrosku i kuchorza to sam idzie se obejrzec’ jak wyglondaua dryny kabina pilota abo sala kaj pasazery mogli se pojes’c’ co tyn kuchorz nawarzou, no i pomaszkycic’ se tysz i s’lypiami widoki ze okna tego „powietrznego statka”:

  http://www.sbc.org.pl/dlibra/plain-content?id=7142

  Dalyj bydzie juzas’ w tym synsie i podobniyj, a nawet o aferze jako skuli tego londowania sterowca wtdy we Glywicach boua …

  a zapowiedz’ tego niych bydzie tysz tyn obrozek ze planu lotniska na przilot Zeppelin’a i:

  http://schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=1162&pos=4

  ps

  … do niykerych, kere to poczebujom, mauy tuplikorz czyli słownik ze „naszego na wasze”:

  fligry – samoloty
  furgocze – maszyny/pojazdy latające
  sorta – rodzaj
  sam – tu, tutaj
  doszkryfna – dopiszę
  blank gibko – bardzo szybko
  zaroski – zaraz
  som – sam
  wojokow – wojskowych, żołnierzy
  juzas’- znowu
  wedle – wzdłuż, przy
  kole – koło (tutaj w sensie – przy, niedaleko), bo kouo to tela co po polsku rower … 😉
  inkszymi – innymi
  tukej – tutaj
  s’ciepnou – zrzucił
  je – jest
  oumy – babci
  dziouszki – dziewczynki
  ze – z
  bez – przez
  bezto – spowodu tego
  maketa – makieta
  szafua – dała radę
  gynau – dokładnie
  wysznupac’ – wyszukać
  ajnfach – poprostu
  przi – przy
  mianowany – nazywany
  srogi – duży
  przeca – przecież
  znons’c’- znaleść
  pora – parę
  kerych – których
  teros/teroski – teraz
  idzie – można
  abo – albo
  se – sobie
  nawarzou – ugotował
  pomaszkycic’ – to od wyrazu „maszkyty” czyli łakocie — tutaj ale rozchodzi sie o przenośne znaczenie w sensie urzytym przez autora jako po polsku „nacieszyć oczy”
  obleczony – ubrany
  s’lypiami – oczami, oczyma (s’lypie = oko)
  dryny – w środku, wewnątrz
  kaj – gdzie
  niykerych – niektórych

  wiycie co te tuplikowanie to je pieronowo robota … 😉

  • O furgoczach czyns’c’ II

   Na poczontek w nawionzaniu do czyns’ci piyrszyj mojego komyntarza jedna pamiontka po dniach wojny jeszcze ze napisym kery oznaczo tela co „lotnisko wojskowe komyndantura Glywice” …

   http://www.fronta.cz/znamka/fl-h-kdtr-gleiwitz

   Ale miauo byc’ o Zeppelin’ie no to tysz bydzie:)

   05-07.1931
   Gynau o szostyj po pouedniu wylondowou sterowiec o mianie Graf Zeppelin we Glywicach. Sjechauo sie 200 000 ludzi ze coukego Oberschlesien – nawet ze tzw kraju Hulczyn’skego no i trocha ludzi ze dalszych ekow tysz bouo jak np ze Pragi. Sterowiec najprzod zrobiou tzw „pyntla” nad Glywicami a potym szybko podszou do londowania. Kapitan mianowou sie Lehmann i bou w zastympstwie kapitana Flemming’a kery zachorowou. W tym synsie musza pedziec’ ize jedna mauo niys’cisuos’c’ mi sie wkrodua do piyrszyj czyns’ci komyntarza – kapitanym kery sprowadziou jako pilotujoncy z pokuadu bou kapityn o mianie Lehmann. Spomniany kapitan Schiller w tym wszyskim bou perosonom kero ale zacytowane przezymie zdanie naprowdy wypowiedziaua w tamtych okolicznos’ciach i czasie, Kapitan Schiller to bou drugi ze kapitanow sterowca. Na pokuadzie bouo wziyntych ze miejsca startu Friedrichshafen oprocz personelu i 19 personow jako pasazerow. Po drodze do Glywic Zeppelin bou meldowany jako zaobserwowany we okolicach; kole godziny 16.45 kole Nysy, 17.18 kole Kandrzina(dzisiej ta miejscowo’SC’ to po naszymu sie wypowiado Kyndzierzyn), wreszcie kole godziny 17.35 zaobserwowany bou ze wiezy lotniska na lewo od kos’cioua we Ostropie. Srogim kouy zatoczou sie nad Zernicom i o godzinie 17.45 bou juz nad naszym lotniskym. Po zakryncie nad Glywicami o 17.55 przistompiou do manewru londowania. 3 minuty przed godzinom 18.00 obnizoua sie odniego szpica richtung ziymia, a minuta poz’niyj sciepniynte bouy juz zaczepy. Punktualnie o 18.00 sterowiec wylondowou. Po pou godziny juzas’ startowou i o 18.35 wznosiou sie i richtowou richtung Friedrichshafen, kaj wylondowou kole rana. Ale co bouo przedtym? To boua jedna srogo „goronczka” juz od dugszego czasu!
   Przed londowaniym (godzina 14.30) juz sie zaczou atrakcyjny program dlo wszyskich widzow.
   Bouo 7 samolotow, z kerych cztyry jako sztafeta powitauy we lufcie widownia. Potym bouo tzw s’ciepywanie – trefianie do cylu. Kozdy ze pilotow musiou zapalajoncom bombo trefic richtunk mauy, ekstra ku tymu narichtowany, domek na ziymi. Kozdy ze pilotow obnizou lot i krotko przed tym domkym s’ciepywou w odniego richtunku swoja bomba, i zaroski potym gibko juz richtowou samolot we gora. Wszyske bomby sleciauy zaroski wele tego domku-cylu, kery zaroski sie zapolou. W tym czasie przez megafony oguoszone bouo (godzina 15.00) ize Zeppelin juz je nad s’lonskym. Gos’ci kerzy chcieli poleciec’ Zeppelin’ym do Friedrichshafen wywouano juz tysz do budynku lotniska. Potym bou pilotarz akrobatyczny (chyba tak to sie po polsku mianuje?) – pilot Albrecht wznios sie blank wysogo ze swojom maszynom i zaczou potym z niom „slatywac'”.
   Dopiyro w ostatniyj chwili juzas’ sie podnios we gora i zrobiou pieronym piykny looping, potym sie obrociou pou obrotu do zadku a potym dugszy odcinek leciou do gory nogami i juzas’ bou pou-looping do normalnyj pozycji. Jak wylondowou to owacje bouy prawie ze bez kon’ca. Poytym bouo trefianie we lufcie balonow. To prawie za kozdym razym kozdy ze pilotow robiou popisowo i prawie kozdy ze balonow bou trefiony i zniszczony. W miyndzyczasie za plecami chopow oblykua swoje lotnicze galoty juz suawno pilotka Elli Beinhorn, kero zaroski wystartowaua do odniyj piyrszyj eleganckyj akrobacji – chociosz miaua cinkszo robota w tym synsie ze swojom jednopuatowom maszynom, w porownaniu ze wszyskimi inkszymi dwupuatowcami. Pokozauo we lufcie pora piyknych figur i spokojny looping. We miyndzyczasie megafony juzas’ oguosiouy, co sterowiec we locie do glywic musi walczyc’ ze silnym przeciwwiatrym. Elli wylondowaua i jak juz propela sie ustoua to publika szturmowaua brawa suawnyj kobiycie-pilotowi a fotografy niy dowali jyj sekundy spokoju. Piyknym Mercedesym-Benz-Cabriolet podjechou baron von Jungenfeldt i po rundzie honorowyj Elli przez mikrofon przemowioua do publiki i pedziaua ze pokoze jeszcze inksze akrobacje we lufcie, jak np lot do gory nogami i slatywanie ze srogyj wysokos’ci. We miyndzyczasie tzw Gildegoffstaffel(sztafeta) ze 3 spadochroniorzami boua juz w lufcie i wszyske 3 prawie w tym samym momncie wyskoczyli i slatywali richtunk ziymia.

   Ale nazod do Zeppelin’a mozno.
   We lufcie witali sterowiec we swoich maszynach dwa piloty, spominany juz Albrecht i pilot ze Breslau o mianie Ratke. Wszyske auta witauy sterowiec klaksonami, i naroz nad samym lotniskym ze sterowca cos’ wyleciauo!
   Najprzod wszyscy mys’leli ze to boua poczta, i beztoz najpszod wyjechauo auto pocztowe. Za momynt ale sie okozauo ize to bou spadochron do kerego przimocowane bouy zahaczynia do londowania. We miyndzyczasie motory sterowca, kere przedtym juz ucichuy, juzas’ zaryczauy i sterowiec jeszcze roz zrobiou srogo szlajfka we lufcie nad naszym miastym. Wielkim zakryntym Zeppelin leciou jeszcze nad lotniskym i szpicom obnizou sie richtunk s’rodek lotniska. Krotko potym druzyny techniczne do pomocy przi londowaniu juz miauy opanowane oba punkty londowania (pytanie powstaje = kere z tych miejsc je te kere wskazou nom na fotografii Pan Marian ??). Londowanie bouo super. Jak spominouech punktualnie o 18.00 statek powietrzny Graf Zeppelin bou na ziymi. W czasie londowania grany bou hymn Niymiec i wszyscy s’piywali mit …

   dalyj bydzie juzas’ …

   eki – kąty
   richtunk – kierunek
   gibko – prędko
   blank – bardzo
   luft – powietrze
   oblykua – ubrała
   galoty – spodnie
   propela – śmigło
   slatywanie – spadanie

   • Jak juz Zeppelin wylondowou to bouy oficjalne powitania i couke formalnos’ci (kere se pozwola sam pominonc’). W miyndzyczsie swoje kabiny zajyli juz pazazery kere chcieli leciec’ mit ze Glywic do Friedrichshafen – miyndzy inkszymi take wybitne persony jak znany kozdymu niy ino wtedy, ale jeszcze i dzisiej niyjednymu S’lonzokowi Theophil Woschek i (skondindziyj znano postac’ przijaciela Kurta Tucholskego, w latach piyndziesiontych wysoko odznaczono pan’stwowymi odznaczyniami Niymiec) prezydynt policji we Glywicach Dr. Erich Danehl. Bagaze bouy zauadowane i wymiynione miechy ze pocztom. Jedyn znany pilot balonowy ze niydalekego Bytomia, kery wygrou w loterii darmowy lot tym tukej sterowcym, tysz juz bou na pokuadzie powietrznego statku „Graf Zeppelin” we Glywicach. Wodny ballast sterowca zostou spuszczony, przi czym trocha publiki odkoczoua zaskoczono wypuszczanom wodom, minuta potym druzyny pomocy technicznyj usuyszauy polecynie „wypus’cic'” i Zeppelin zaczon sie poleku wznosic’ do gory. W tym momyncie zafascynowano publicznos’c’ przerwaua kordon ochronny policji i z owacjami poleciaua richtunk wznoszoncego sie juz Zeppelin’a. Woschek i Danehl ze okyn kabin machali ludziom na dole, a we otwarych jeszcze drzwiach stou, znany nom juz ze obrozka, kochorz pokuadowy tysz jeszcze dugi czas machou publicznos’ci na lotnisku. Teroski silniki ryczauy juz pounom mocom i statek powietrzny leciou szyrokim zakryntym nad Glywicami i jeszcze roz poleku przeleciou nad naszym lotniskym. W tym momyncie juzas’ cos’ wyleciauo ze sterowca na dou!
    Tym razym bou to spadochron ze zamocowanom pod nim tyszom „aktowkom”, we keryj boua kartka na keryj stouo …

    I to je ze mojyj strony zapytanie do wszyskich pasjonatow geszichty Glywic – – co stouo (bouoszkryfniynte) na tyj kartce?

    Pozdrowiom i ino na razie kon’cza – bo przeca to boua dopiyro piyrszo czyns’c’ tego tematu.

    s’piywali mit – wspólnie/razem śpiewali
    szlajfka – pętla
    couke – całe
    inkszymi – innymi
    tasza – torba
    stouo = bouo szkryfniynte = było napisane
    ino – tylko

 2. Świetny materiał! A czy wie Pań coś może na temat pierwotnej lokalizacji lotniska w rejonie dzisiejszego kąpieliska leśnego? Czy były to tylko plany czy lotnisko funkcjonowało?

  • To bouo lotnisko kere krocyj funkcjonowauo niz istniauo. Sprawy finansowe bouy wiyncyj jego piyntnym niz z niego bouo pozytku. Wkon’cu uapaduo. Ale rozumia ze zapytanie bouo skerowane do Pana Mariana … wiync kon’cza bo prawie prziszou czas na urlop.

   powodzynia.

  • Czytałem też, że problemem był słaby konstrukcyjnie grunt, zbyt rozmokły, co też potwierdza lokalizację kąpieliska zasilanego z miejscowych potoków. Ale spacerując wokół tych terenów napotyka się na ciekawe ukształtowanie terenu lasu, nie wyglądające na naturalne, stąd moja ciekawość.

   • Co dokuadniyj z tym gruntym i odniego uksztautowaniym mo Pan na mys’li?
    Tamte reryny wczes’niyj miauy uwarunkowane czynnikami naturalnymi uskoki i anormalia – zwuaszcza wiosnom – mozno to o to chodzi?

 3. Do spraw związanych z zeppelinem powróćmy za tydzień kiedy ten temat ukaże się na ekranie. Dobrze jednak zawczasu przemyśleć moje pytanie i prośbę jednocześnie – jak od strony technicznej przebiegało krok po kroku lądowanie i start sterowca. Jakim cudem on spokojnie opadał na ziemię i się wznosił. Ten balast wodny wspomniany przez pana Czaję to tylko fragment tych procedur – a inne ? Przyznam się że szukałem tych informacji w necie i … nie znalazłem. Wydaje mi się że potrzebna by tu była konsultacja z fizykiem, zwłaszcza takim który zna prawidła przemian gazowych.
  =M=====================

  • W takim razie rozumia ze nastympny film bydzie o tym sterowcu jeszcze – z ciekawos’ciom czekom tysz na te wyjas’niynia fizyka, = narazie oprocz balastu wodnego i tzw „blaugaz’u”(kery w tym problymie sterowania tym typym statku powietrznego tysz odgrywou bardzo wazno rola!) w tym synsie o tych faktorach zwionzanym ze sterowaniym gynau tego sterowca „Graf Zeppelin”wspominac’ na szczyns’cie niy musza;)
   Zanim jeszcze cos’ sam szkryfna o wydarzyniach z tamtych dni, to przipomna ize niy bou to piyrszy roz, kedy sterowiec leciou nad Glywicami – on juz dwa lata wczes’niyj bou nad Glywicami, tamtym razym ale sam niy londowou. Sam jak ktos’ dobrze do obacht to wiela z tych detali kere jo opisywou oboczy na tym filmie:

   Na tamtym filmie bouy i ujyncia ze roku 1931 tak samo jak i na tym nastympnym:

   Oczywiscie upuszczanie gazu tysz bouo stosowane no i mechnizmy kerujonce – te trocha widac’ na tych filmach.

   Co do wydarzyn’ we Glywicach w czasie wizyty sterowca „Graf Zeppelin” to spominouech o jednyj aferze. To chodziouo o to ze sprzedane bouo wiyncyj kart wstympu niz bouo miejsc. Dotyczouo sie to ilos’ci numerowanych kart w stosunku do ilos’ci stoukow. Doszuo bezto do niyprzijymnych incydyntow i ludzie sie skarzyli w zwionzku z tym. No i bou jedyn pechowiec kery spuzniou sie i niy poleciou Zeppelinym do Friedrichshafen – chociosz miou bilet. Tyn chop bou w czasie londowania na trybunie, ale jak wywouywali pasazerow do lotu to mys’lou ize bydom to jeszcze roz robic’ i ze mo bezto jeszcze czas se to wszysko pooglondac’ jako widz. Jak sterowiec startowou to mys’lou juzas’ ze jeszcze roz bydzie londowac’ i borok dalyj stou na trybunie …

   Lotnisko Glywice po tym synsacjnym dlo miasta i okolicy wydarzyniu wysuauo specjalny telegram do prezydynta Rzeszy von Hindenburga w imiyniu niy oino S’lonzokow ale i gos’ci niymieckich ze Morawy i Bohymii.

   Couko impreza wspomagano boua zorganizowaniym 22 specjalnych cugow. sprzedone bouo
   65 000 biletow na sztrasynbana, bana czyli koleje zelazne, przewiozuy 35 000 ludzi a omnibusy 8000, do tego sjechauo sie pora setkow autow ze Czechow i 1500 roztomaitych motorow itp. Oczywis’cie bou fest silny ruch S’lonzokow ze polskyj strony podzielonego Wiyrchnego S’lonska aze do poz’nych godzin na wieczor.

   szkryfna – napiszę
   teroski – teraz
   sam – tutaj
   dac’ obacht – zwrócić uwagę
   stouek – krzesło
   bezto – dlatego
   borok – biedaczyna
   cug- pociąg
   fest – bardzo
   pora – kilka
   sztrasynbana – tramwaj
   sjechauo sie – zjechało się
   roztomaitych – rozróżnych
   Wiyrchny S’lonsk – Górny Śląsk – Horní Slezsko – Oberschlesien

   • Mom urlop i troszka czasu, no i „przipadkowo” znoduech opisany couki przebieg londowania i startowania tego dokuadnie sterowca „Graf Zeppelin” i szczegouy z tym zwionzane. Jak Pan pozwoli to w komyntarzach pod nastympnym filmym to umieszcza ale dopiyro. W miyndzyczasie przetuplikuja to ze niymieckego.

    Pozdrowiom ze suonecznyj i wyjontkowo egotycznyj o tyj porze roku „Balkonii” !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko