O specyfice gliwickiego rynku pracy. Nowy rektor Politechniki Śląskiej z bliska