Poldery zalewowe Ostropki – mapy historyczne

80

Od „zawsze” łąki nad Ostropką w rejonie Wójtowej Wsi (niem. Richtersdorf) były terenem zalewowym tego potoku. Po to je stworzono przed ponad wiekiem w formie, którą Państwo teraz widzicie na mapach i w rzeczywistości.

Podobne tereny zalewowe są w rejonie Podium – to tereny, na których stoi nie tylko ta budowla, ale leżą też okoliczne ogrody działkowe, co nie przeszkadza właściwej funkcji terenu. Podobne tereny zalewowe były też w rejonie Przyszowic, ale je zlikwidowano – kiedyś skutecznie chroniły Gliwice przed dużą wodą.
W przypadku „reaktywacji” polderów zalewowych Ostropki zastnieje jeden naprawdę duży problem – jak zakazać wlewania swoich nieczystości sanitarnych do tej rzeczki przez niektórych mieszkańców domów położonych wzdłuż jej brzegów ? Bo te właśnie ich „nieczystości” będą pływały na wierzchu zalewisk w razie powodzi. A może jeszcze ktoś inny brudzi rzeczkę?
Dla rozwikłana tej zagadki „Detektyw Historii” uda się niebawem nad Ostropkę by kamerą „prześwietlić” nie tylko teren przyszłych zalewisk, ale także samą rzeczkę od ujścia do Klodnicy aż do źródeł.
Na razie proszę przejrzeć mapy terenów zalewowych Ostropki w rejonie ul. Słowackiego od roku 1860 do współczesności.
Marian Jabłoński
r e k l a m a