Lotnisko w Gliwicach. Czasy wojny. Część 2

17 KOMENTARZE

 1. Sterowanie „Grafym Zeppelin” – kaj som te czasy …?

  Gondole silnikow(e) i tzw blaugaz, no i balast wodny juz spomniouech wczes’niyj, ale sam trocha wiyncyj waznych rzeczy jeszcze mozno podom.

  Motory(silniki) tego 236,6 metra dugego, 30,5 metra szyrokego w przekroju maksymalnym, a pojymnego we gaz do 105000 kubikmetrow sterowca, moguy byc’ napyndzane bynzynom abo gazym. Gaz ale spolou sie , jak idzie o sioua wyporu, neutralnie – bezto bou tak wazny do tego nowoczesnego i najlepszego w tamtych czasach sterowca.
  Tyn gaz bou uzywany niy ino ze wzglyndu na neutralnos’c’ na sioua wyporu, ale bezto ze robiou ajnfachowym wyrownywanie tysz sterowca ze tego wyporu (co bouo wazne przi sterowaniu i kontrolowaniu ruchow lotajoncego statku). Do ciekawych naszyj glywickyj geszichty i geszichty wogole, cza dodac’ ze we roku 1928 (pora miesiyncy potym leciou w roku 1929 tysz nad Glywicami!) jako jedyny (zresztom i do dzisiej sterowiec przeleciou on ziymia dookoua. Na jednym ze filmow , na kere juz wczes’niyj douech linki, widac’ tysz kadry ze odniego lotu na Arktyka. We roku 1929 niystety niy wylondowou on we Glywicach i ludzie sam coby go blizyj obejzec’ spinali sie na dachy domow – sam to widac’ na tyj fotce:

  http://mf-webquest.blogspot.de/2012/06/zeppelin.html

  Couke urzondzynie zwionzane ze gazym bouo w nim podzielone na urzondzynie do gazu nos’nego(wodor)/17 cel/ i druge do gazu napyndowego(tzw „blaugaz”)/12 cel/. Pojymnos’c’ caukowito statku boua do 75000 kubikmetrow gazu nos’nego i 30000 kubikmetrow gazu napyndowego dlo motorow(silnikow). Motory(silniki) juz spominouech, ale przipomna ize we sumie bouo to 2650 koni mechanicznych. Maksymalno pryndkos’c’ podrozy tyn sterowiec miou 110 km/godzina ( wogole max = 130 km/godz)a zasiyng do 12000 km, przi tym max. wysokos’c’ statyczno 2500 metrow. Nos’nos’c’ w sumie 120 ton, z tego gynau pouowa to nos’nos’c’ wuasnego ciynzaru.
  Tyn typ sterowca brou 20 pasazerow. Nolezy tysz wymiynic’ jak idzie o czynnos’ci sterowania take dane:

  – Navigations-Raum (pomieszczynie nawigacyjne)
  Steuerraum (pomieszczynie sterowania)
  Die Ruderanlagen des Luftschiffes (urzondzynie-mechanizm sterow statku, a konkretnie sterow ruchow wysokos’ciowych i ruchow bocznych), abo jeszcze inaczyj Hilfssteuer in der Heck-Flosse (ster pomocniczy) tzw „opierzynia”, czyli tych ze tak powia „statecznikow” rufy sterowca
  miech(y) gazu
  liny ze zahaczyniami cumowniczymi

  Motory bouy od siebie niyzalezne „. bezto jak jedyn bou kaput to jeszcze bouo zagwarantowane manewrowanie sterowcym pomimo tego. Coby wyklarowac’ jak sie podnosiou, startowou, abo opadou i londowou Graf Zeppelin to cza ino pedziec’ , co bouo to robione abo za pomocom spuszczannia balastu wodnego abo tysz przez ruch na wiyrch abo ku douowi szpicy sterowca => to oczywis’cie tysz przez zmiana pouozynia sterow ruchu wysokos’ciowego. To samo szuo alternatywnie jeszcze osiongnonc’ przez zmiana pouozynia balastu na statku powietrznym. We skutek tych dziauan’ wykorzystywano boua juz tzw sioua wyporu statku powietrznego. Reszta to juz tak jak we loccie normalnym balonym, czyli wysokos’c’ regulowauo sie dodawaniym abo upuszczaniym gazu (zalezne tysz np od tymperatury, tysz wachania tymperatury, dyszczu, itd, usw…) – krotko godjonc statek musiou byc’ tak samo ciynzki= lekki jak luft.
  Spominouech tu tzw „blaugaz” – sam chodzi o gaz kery miou ta samo ciynzkos’c’ co luft, a to juz wszysko w tym synsie dalyj klaruje. Jak wszyske pasazery i poczta byli jiz na pokuadzie to najprzod bou teroski sterowiec piyrszy roz „wywozany”, czyli abo sie dobiyrauo wody abo jaj upuszczauo. Wazne bouo coby wszyski balast bou rownomiernie rozlokowany. Potym richtowauo sie sterowiec we kerunku wiatru, a nastympnie od 500 do 1000 kilo balastu sie pozbywauo. Teroski sterowiec bou lekszy od luftu i na komynda „Luftschiff hoch” (statek do gory) druzyny pomocnicze
  (200 chopa) na ziymi odpychauy sterowiec z rozpyndym do gory. Na wysokos’ci miyjwiyncyj 100 metrow dopiyro sztartowauo sie motory (silniki). Przed londowaniym juzas’ sie wywozauo statek, kery musiou bez pracy motorow unosic’ sie we lufcie. Do miejsca londowania dolatywauo sie do kerunku wiaru. Teroski zauoga wyciepywauo liny i ze ziymi druzyny pomocnicze cionguy statek ostatnie metry do ziymi i zakotwiczauy go. To by bou na tela nojwazniajszego jak sie rosuazi o sterowanie luftszifu „Graf Zeppelin”.
  Jeszcze sie mie ale ktosik moge zapytac’ „No dobra, ale co to je tyn „blaugaz?”
  Na ta okolicznos’c’ juz odpowiadom. Blaugaz to je miano od firmy „Blaugas” we Augsburg’u (rok 1905ty) i wynolazcy tego gazu kery sie mianowou Blau Hermann (inzynier, chymik i wynolazca).
  Je to rodzaj puynnego gazu ze alkanow i alkenow. Pod tym linkym idzie se po polsku to poczytac’:

  https://www.bryk.pl/wypracowania/chemia/chemia_organiczna/13019-alkany_alkeny_i_alkiny.html

  Do wiyncyj ciekawszych „detektywow historii” mom taki mauy „maszkyt”, czyli po polsku „rarytas” – – 111 lot stary numer polskojynzycznego czasopisma „Przegląd techniczny” ze roku 1905, we kerym cosik o tym idzie se wysznupac na stronie „366” we dziale „Kronika bieżąca”, pod hasuym „Ciekły gaz świetlny”:

  http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4769/30pt1905_nr_29.pdf

  Blaugaz bou niy ino we „Deutsche Blaugasgeselschaft mbH” we Augsburg’u produkowan, juz conajmiyj we roku 1910 bou produkowyny tysz na Wyngrach we „Cseppfolyos – Gasgyar” kole Budapesztu (Czinkota), we Rumunii we fabryce „Fabrica Romana Blaugaz” we Bukareszcie, no i dalsze fabryki bouy wtedy juz planowane (rok 1910) we Austrii, Danii, Szwecji i Norwegii. Tyn rodzaj gazu bou uzywany we roztomaitych inkszych cylach np we os’wietlyniu wagonow kolejowch.
  Ale nazod do sterowca „Graf Zeppelin. Couko zauoga sterowca „Graf Zeppelin” to bouo 40-45 chopa – zawsze ale:

  3 oficerow wachtowych
  3 oficerow nawigacji
  1 majster baloniorz (mistrz balonowy)
  1 nadzorcy komor gazowych
  3 sterowniczych statecznikow ruchow bocznych
  3 sterowniczych statecznikow ruchow wysokos’ciowych
  1 inzynier ruchu/lotu(pojazdu)
  1 asystynt inginiera ruchu/lotu(pojazdu)
  1 majster ruchu/lotu (pojazdu)
  15 maszynistow
  1 elektykorz
  3 oficerow uoncznos’ci
  1 zarzondzajoncy zaopatrzyniym(wyzywiyniym)
  1 steward (konwojent pokładu samolotu)
  1 kuchorz

  Pod tym linkym (konsek niyzyj) znondziecie trocha inkszych ciekawostek (ogolnie), kere i czyns’ciowo miouech jeszcze okazja oglondac’ jak ‚ech bou mauy bajtel.

  Zeppelin i Anaglyphen-bryle, czyli nazod do starych stereo-brylow od naszych oupow i oumow ..

  Sam mocie tzw 3D fotki tego sterowca = w downych czasach bouo to dos’ popularne jako pamiontka, osobis’cie jako bajtel oglondouech np take fotki albumu „3D” ze muzeum we Wiedniu i inksze podobne albumy tom technikom we latach 30ych wydane. Mys’la ze bryle se juz wykombinujecie do tego, ale jak niy to idzie se te „czerwono-zielone” bryle (tak my na nie ajnfachowo za bajtla we Laband godali) obsztalowac’ sam za miyjwiyncyj 1 Euro:

  kohler(at)3d-land.de (po niymiecku abo angelsku evtl.)

  Kery zno niymiecko szpracha to sam mo dokuadniejszy kontakt i informacje poczytac’:

  http://www.zeppelin-3d.de

  A sam jeszcze tysz trocha ciekawego o tym sterowcu:

  https://flughafenbb.wordpress.com/1919-1945/graf-zeppelin-lz127/zeppelin-lz-127/

  Jake to bouy wtedy czasy to dzisiej mauo kery jeszcze se poradzi forsztelowac’ …

  … – Zeppelin’y, rekordy szybkos’ci automobili na publicznych autobanach – przeszuo 400 km/godzina, kobiyty piloty kere bijom rekord za rekordym we furgoczach, abo take idee jak ta sam – dzisiej juz praje zapomniono… :

  To wszysko to bouo na beztydziyn’, czyli ze jednego dnia na drugi’, i to piykne i fajnie – poune romantyki. A dzisiej co …?

  … a dzisiej nic ino lotanina za stresym, ale za to ze nowom „komorkom” we kabzie i bindrym pod kraglym, … i bez pomys’lunku … .

  Graf Zeppelin zostou wycofany z urzytku a po spolyniu sie sterofca „Hindenburg” (typ sterofcca LZ129). Odniego miano dostou, na dziyn’ 14.09.1938 roku, nowy sterowiec typu LZ130. Ale to juz blank inkszo inkszos’c’ …
  Jak by niy bouo te londowanie odbiouo sie echym i po coukich Niymcach na tela ize pomoguo to tysz naszymu lotnisku dostac’ przidzielone pod koniec pouowy lat 30ych w sumie 1,2 miliona Marek (Reichsmark) na rozbudowa – je to suma kosztow wziynto z danych ze stycznia roku 1935.
  Te grafiki pomogom tysz pokozujom rzeczy o kerych ‚ech sam szkryfnou:

  http://blog.modernmechanix.com/mags/ModernMechanix/1-1929/crew_risked_zeppelin/crew_risked_zeppelin_0.jpg

  http://blog.modernmechanix.com/mags/ModernMechanix/1-1929/crew_risked_zeppelin/crew_risked_zeppelin_1.jpg

  http://blog.modernmechanix.com/mags/ModernMechanix/1-1929/crew_risked_zeppelin/crew_risked_zeppelin_2.jpg

  Na som koniec ku tymu wszyskymu , coby to coniykery konsek lepiyj sam wszysko spokopiou, jeszcze mauy tuplikorz czyli słownik ze naszego na wasze :

  kaj – gdzie
  ku tymu – do tego
  miech – worek
  brale – okulary
  konsek – kawałek
  kere – które
  jak ‚ech – jak żem
  bajtel – chłopak, chłopczyk, dziecko
  dos’ – dosyć
  oupa – dzidek (niem. Opa)
  ouma – babcia (niem. Oma)
  sam – tutaj, tu
  inksze – inne
  ajnfachowo – poprostu
  obsztalowac’ – w tym znaczeniu tyle co „zamówić”
  godali – mówili
  szpracha – mowa
  kaput – zepsuty
  bezto – dlatego
  majster – mistrz
  elektrykorz – elektryk
  wyklarowac’ – wyjaśnić
  pedziec’ – powiedzieć
  co – że
  wiyrch – góra
  luft – powietrze
  klaruje – wyjaśnia
  luftszif – statek powietrzny
  na tela . na tyle
  poradzi – potrafi
  forsztelowac’ – wyobrazić
  lotanina – gonitwa
  furgocze – maszyny latajonce, samoloty itp
  praje – prawie
  binder – krawat
  kragel kołnierz
  coniykery – co niektóry
  spokopiou – zrozumiał
  kabza – kieszeń
  pomys’lunek – wyobraźnia, idea
  wyciepywac’ – wyrzucać
  geszichta – historia
  cza- trza, potrzeba, należy
  beztydziyn’ – normalne dni tygodnia, bez dni wypoczynku i swiontecznych (od poniydziouku do piontku)
  najprzod – najpierw
  usw – to znaczy to samo co po polsku itd (to je po niymiecku, i po s’lonsku niykedy te oba skroty („itd, usw”) sie do szpasu razym uzywo jako jedno)
  szpas – żart, radość

  • Panie Marianie, moge byc(?), ize tyn kwadrat ze cegowek o kerym pan rozprawiou ize bou miyjwiyncyj 10m x 10m to raczyj niy je zodno resztka po budynku ino tyn punkt = kwadrat na ziymi (dlo widocznos’ci ze luftu) kery na tyj staryj fotografii kero je uzyto we filmie drugego odcinka „Detektywa historii” (3minuta 45 sekunda filmu) widoczny przed stacjom meteorolgicznom lotniska (chyba to jest ona – jak niy to prosza mie poprawic’). Widac’ tyn kwadrat tysz przedstawiony na tym animowanym filmie (ale cza richtik dac’ obacht!)

   • ps

    Coby mie Pan i inksi we moim pytaniu/tezie lepiyj zrozumieli to odsyuom na str.157 „Rocznik Muzeum w Gliwicach” tomVII/VIII (rok 1994). Tam widac’ to tysz jako kwadrat zywopuotu przed sacjom meteorologicznom. Narazie zostawiom to jako teza „wisiec’ sam we lufcie” …
    I przi okazji jeszcze jedna rzecz. Pan spomniou ta sprawa tysz delikatnie na filmie. Lotnisko we Glywicach bouo faktycznie cyntrum lotniczym we Gornym S’lonsku(Oberschlesien) i faktycznie Poloki po wojnie specjalnie je dewastowali, coby podniys’c’ rangom Katowice w tym synsie.
    Lotniczo stacja meteorologiczno we Glywicach miaua do dyspozycji nawet swoj specjalny do nich samolot. W czasach kedy zapadaua w Niymczech decyzja o ustanowiynia cyntrum lotniczego we Oberschlesien probowauo Zabrze i Bytom konkurowac’ ze Glywicami, ale Glywice wygrauy te starania.

 2. Sprawa nazywnictwa downych ulic kole lotniska we Glywicach i we Glywicach wogole to specjalny temat, ale tak minimalnie mozno cos’ sam se pozwola, we nawionzaniu do ciekawie zrobionego filmu Pana Mariana i TV Imperium, dodac’.

  Konstruktor Ferdinand Graf von Zeppelin robiou proby ze s’ilnikami Daimler’a najprzod (przed zastosowaniym silnikow konstrukcji Maybach’a) i bouo to richtik krotko. Blank gibko (bardzo szybko) zmiyniou w swoich konstrukcjach silniki na lzyjsze silniki konstrukcji Maybach’a. To bouo ale we ramach jednyj i tyj samyj wspoupracy. Nolezy powiedziec’ ize gynau w tym czasie kedy to nastompiouo to te dwa konstruktory robiyli razym, i ze syn Maybacha (Karl) nojwiyncyj sam sie wykazou wtedy w tyj robocie. Ciynszko to znons’c’ tak szczegouowo opisane jak w niymieckich mediach i we polskich opracowaniach, bezto(dlatego) chyba sie ta niys’cisuos’c’ wkradua do filmu o lotnisku. Firma Daimler zapisaua sie we historii lotnictwa swoimi silnikami – sam cos’ z poczontkow ich osiongniync’:

  https://flughafenbb.files.wordpress.com/2016/03/daimler-groc39fkampfflugzeug-r1-1915-daimler-konzernarchiv-2004dig1296.jpg

  Drugo rzecz kero bych chciou w nawionzaniu to tego odcinka „Detektywa historii” podkres’lic’ to miano tyj spomnianyj ulicy Parsival’a. Te miano wzionuo sie od nazwiska konstruktora piyrszych sterowcow. August von Parsival bou konstruktorym sterowcow troszka inkszego typu niz te od Zeppelin’a. Sam mauy archiwalny film na tyn temat:

  https://av.tib.eu/media/12252?0

  Parsival je znany tysz jako pionier jak idzie o konstrukcja aeroplanow:

  https://de.wikipedia.org/wiki/August_von_Parseval#/media/File:Plau_am_See_Parseval_Aeroplan_1910.jpg

 3. Ten ceglany kwadrat też mnie denerwuje – bo tak naprawdę to nie wiem do czego służył. To w zasadzie tylko kwadrat miejsca 10×10 na jakiś mały budynek otoczony z 3 stron tymi cegłami. I w dodatku w rejonie ogródka restauracyjnego.
  Też początkowo myślałem że to stacja meteo albo domek pilotów – ale na zdjęciach te techniczne budyneczki stoją przy hangarze Oberschlesien .
  Wyraźnie podzielono funkcję budynków – port lotniczy z restauracją pozostawiony tylko do dyspozycji pasażerów, a trochę dalej , z boku ustawiono wszystkie obiekty techniczne.
  W programie nie zmieściły się ujęcia związane z odwadnianiem płyty lotniska, zawalony fragment głównego kanału oraz cały fragment historii zapasowego podziemnego zbiornika paliwowego. Chyba tam wrócimy z kamerą, bo koledzy – pasjonaci obiecali zmajstrować sprzęt do podziemnych poszukiwań tego zbiornika ( zbiorników?).
  =M=====================

  • Właśnie tego mi brakowało w tym odcinku – historii i pokazania unikalnego nawet na dzisiejsze czasy systemu odwaniania pasa startowego (budowy niemieckiej zreszta) jak i zbiorników paliwowych znajdujących się na terenie lotniska. Pisze Pan że nie ma na terenie lotniska pasa startowego betonowego – a ta betonowa dróżka? – ja wiem trudno to nazwać pasem startowym, ale… chyba to fragnent pasa jest… Pozdrawiam.

 4. Tematym filmu som lata wojny. W tym synsie cos’ musza dodac’ co mie dziwi ize zodyn ze postaci filmu incl. autor niy pedziou a co nalezauo by rozwinonc’. Ta rzecz wogole nikaj niy je poruszano jak chodzi o temat naszego lotniska. Tukej przeca na poczontku wiosny 1945 stacjonowauy tysz ruske samoloty, ze jednostki kero przedtym , na odniyj szlaku bojowym, stacjonowaua we Krakowie. Ta jednostka znano mi jest tysz ze szkoloua czeskich lotnikow jeszcze w czasie wojny(wiosna 45). Mys’la ze o tym wogole nikt we Glywicach dzisiej niywiy … (?)
  Chyba ze sie myla i je to tak oczywiste i znane we Polsce, ze sie ajnfach o tym juz niy spomino – prosza o podpowiedz’ w tym synsie.

  • Nie wiem nic o radzieckich samolotach na lotnisku w Gliwicach. Chętnie poczytam. Przyda się też taka wiedza Panu Tomkowi z hangaru – zbiera przecież materiały do monografii lotniska.
   Proszę jednak brać pod uwagę specyfikę lotniska – nie ma betonowego pasa tylko trawę. A to wymaga od samolotów dużych kół żeby sprawnie toczyły się po trawie podczas startu. Samoloty takie „trawiaste” muszą mieć przez to większe silniki do pokonania oporów trawy. Z tego co wiem – żaden ówczesny samolot o małych kołach przystosowanych do betonowego pasa tu nie przyleci bo potem nie wystartuje.

   =M===================

 5. Szturmowniki i inksze niy ino ruske furgocze

  Dobrydziyn’

  No to teroski te obiecane pora zdan’ skuli tych „Ruskich” i odnich samolotow naszym lotnisku na wiosna 1945. Trocha to bydzie wybiorczo i bezto mozno chaotycznie, ale jutro juz nowy odcinek „Detektywa” a jo prawie kiepsko dzisiej stoja ze czasym. Co z tych nowych=”starych” rewelacjow ale obiecouech to sam juz dowom.
  Stacjonowauy sam samoloty 565 eskadry pod dowodctwym M. Romanowa, kery potym zostou bohaterym ZSRR. Zadaniym tych lotnikow bouo wspomaganie wojsk londowych 38 Armii przi forsowaniu Odry. Marzec tego roku to bou tysz poczontek tzw Operacji Morawsko-Opawskyj.
  Juz ale 9 IV ta jednostka przeniosua sie ze Glywic do Gierautowic – z tamtond istniejom fotki ze odnich fajeru (uroczysty apel) skuli kon’ca wojny (kedys’ Panie Marianie je Panu przesuouech).
  Samoloty i lotniki kapitana Kozuowskego ze 996 pouku lotniczego stond tysz skerowane zostauy do szkolynia miyszanego piyrszego dywizjonu lotniczego czeskego. Jak se niy myla to tyn dywizjon stacjonowou tysz we Pszczynie (szpece od militariow niych mie ewyntualnie sprawdzom!). Ze lotniska we Glywicach startowali te spominane lotniki/samoloty na loty bojowe grupami po 6-8 samolotow, pora razy na dziyn’ w krotkich odstympach. Samoloty jake sam stacjonowauy w nawionzaniu do nich to „Ил” i „Ла-7”.

  Ale to niy wszysko – sam stacjonoway i inksze jednostki – czyns’ciowo i jednoczes’nie. W tym synsie lotnisko podzielone bouy tak ze rozlokowane samoloty tych roznych jednostek bouy po roztomaitych stronach lotniska we Glywicach. Stacjonowauy samtak tysz i inksze typy samolotow na kerych lotali ruske piloty, np: we ramach 111go Pouku Lotniczego spominane „Ла-7″(26-28 maszyn) – do niych na przeciwleguym kon’cu lotniska pouk szturmowy (tzw szturmowniki) ze swoimi samolotami „Ил 2” i dwa eskadry nocnych mys’liwcow bouy to ;
  jedna to bouy amerykan’skyj produkcji tzw po rusku „Аэрокобра” ,
  a drugo ze brytyjskich samolotow na wyposazyniu ruskyj armii typu „Spitfire”.

  Czyns’c’ samolotow kere stouy na naszym lotnisku w tym czasie boua maskowano siatkami a czyns’c’stoua niyzamskowano …

  Wiyncyj mozno sam zdradzac’ niy byda, bo Panu Tomkowi mozno sie to przido do odniego knigi.

  ps

  Jak dostana adresa intenecowo Pana Tomasza, to wszyske inksze ciekawoski, kere jeszcze mom, chyntnie podes’la.

  W tym synsie pozdrowiynia i dlo Pana Tomasza!

  Panie Tomaszu moja adresa mo Pana Marian = prosza o krotki kontakt, to odpisza.

  Pozdrowim!

  • Jak ktos’ mo ochota pomoc inkszym „detektywom” z tyj strony:

   http://www.naszraciborz.pl/site/art/5/14/41266.html

   bo to bou lotnik ze spominanyj przezymie jednostki – tyn o kerym tam( w tymtym artykule) mys’lom ze to bou mozno Francuz

   😉

   I przi okazji jeszcze cos’ do takich jak jo amatorow poszukiwaczy z detektorym metalow = kole lotniska we Glywicach – zaroski na polach zestrzelony zostou przez stacjonujoncych tu ruskich pilotow jedyn Ме-109.

   Opis tego wydarzynia ze szczegouami je zarezerwowany do Pana Tomasza (inkluzywnie daty i nazwiska), ale krotko i sam tysz juz cos’ opowia:

   jak zestrzelonego niymieckego pilota doprowadzono (wiela mu sie niy stauo ino kulou na jedna noga) na glywickim lotnisku do swojego przeciwnika, czyli ruskego pilota kery go zestrzelou, to odbou sie tradycyjny gest z oddaniym honorow (salutowanie, podanie rynki) – czyli pistolet typu „Walter” zostou przekazany symbolicznym zwyczajym pilotow z „rynki do rynki” czyli wrynczony zwyciynzcy. Odbouo sie to na oczach wszyskich zgromadzonych, kerzy przedtym couko akcja bojowo mieli okazja oglondac’ ze lotniska ze do wiyrchu skerowanymi gowami …

   Wyjas’niynie:

   „z rynki do rynki” – to znaczy przeuozony duo to (pistplet niymieckego pilota) tymu kery bou zwyciynzcom powietrznego pojedynku, a poprosiou o tyn gest pokonany pilot. Bou to honorowy miyndzynarodowy zwyczyj wsrod pilotow.

   • Jak ktos’ mo ochota pomoc inkszym „detektywom” z tyj strony:

    http://www.naszraciborz.pl/site/art/5/14/41266.html

    bo to bou lotnik ze spominanyj przezymie jednostki – tyn o kerym tam( w tymtym artykule) mys’lom ze to bou mozno Francuz

    😉

    I przi okazji jeszcze cos’ do takich jak jo amatorow poszukiwaczy z detektorym metalow = kole lotniska we Glywicach – zaroski na polach zestrzelony zostou przez stacjonujoncych tu ruskich pilotow jedyn Ме-109.

    Opis tego wydarzynia ze szczegouami je zarezerwowany do Pana Tomasza (inkluzywnie daty i nazwiska), ale krotko i sam tysz juz cos’ opowia:

    jak zestrzelonego niymieckego pilota doprowadzono (wiela mu sie niy stauo, ino kulou na jedna noga) na glywickim lotnisku do swojego przeciwnika, czyli ruskego pilota kery go zestrzelou, to odbou sie tradycyjny gest z oddaniym honorow (salutowanie, podanie rynki) – czyli pistolet typu „Walter” zostou przekazany symbolicznym zwyczajym pilotow z „rynki do rynki” czyli wrynczony zwyciynzcy. Odbouo sie to na oczach wszyskich zgromadzonych, kerzy przedtym couko akcja bojowo mieli okazja oglondac’ ze lotniska ze do wiyrchu skerowanymi gowami …

    Wyjas’niynie:

    „z rynki do rynki” – to znaczy przeuozony dou to (pistplet niymieckego pilota) tymu kery bou zwyciynzcom powietrznego pojedynku, a poprosiou o tyn gest pokonany pilot. Bou to honorowy miyndzynarodowy zwyczyj wsrod pilotow

 6. Witom wszyskich czytelnikow i mom pros’ba do kozdego kto mo jakes’ wiadomos’ci o fridhofie (cmyntarzu) na terynie lotniska Glywice. Chodzi tu o pochowki z czasow ostatniyj wojny. Za kozdo informacja byda wdziynczny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko