W-F w GUKS Carbo. Lidia Fidura o igrzyskach w Rio de Janeiro