ŚRODA: młodzi, zdolni naukowcy, poszukiwania sprawcy kradzieży