ŚRODA: KNUROWIANIN ZATRZYMANY W ARESZCIE, ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ, FILHARMONIA BIJE POPULARNOŚĆ