Tereny zalewowe Kłodnicy. Zapowiedź odcinka

78

Tereny zalewowe Kłodnicy to po prostu miejsca wokół jej brzegów gdzie woda tzw.”powodziowa” ma się wylewać z koryta rzeki. Słowo „ma” oznacza że, w miejscu gdzie my chcemy ma się wylewać, a nie tam gdzie rzeka chce.

Dlatego przed wiekiem uregulowano Kłodnicę tworząc koryto otoczone wałami ochronnymi, oraz tereny bez wałów gdzie woda powodziowa jak przez „bramę” ma się wylewać z koryta. Należy więc bacznie obserwować gdzie rzeka wylewa bez kontroli, by odpowiednio reagować na jej „powodziowe wyczyny”.
Załączone zdjęcia pokazują gdzie rzeka się wylała z koryta w 2010 roku, a w programie pokażę jak dziś wyglądają tereny zalewowe Kłodnicy zarówno przed miastem jak i za nim. Wystarczy więc porównać zdjęcia z filmem, by się dowiedzieć kiedy, gdzie i dlaczego rzeka nam zagraża .
Marian Jabłoński
r e k l a m a