Osobisty mentor dla studenta. Innowacyjny projekt na Politechnice

45

Co najmniej 35 przyszłych studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego ma szansę zyskać osobistego mentora, który będzie czuwał nad ich rozwojem naukowym. Będzie to możliwe za sprawą nowatorskiego programu Power Implant, skierowanego do najambitniejszych kandydatów na studia, którzy biorą udział w tegorocznej rekrutacji.

Uczestnicy projektu będą mogli liczyć na wsparcie mentora zarówno w zaplanowaniu osiągania kamieni milowych własnego rozwoju naukowego, jak również w sprawach dotyczących np. aplikowania o projekty czy stypendia. Studenci będą mogli także korzystać z potencjału wynikającego ze współpracy mentora i jednostki patronackiej z partnerami przemysłowymi oraz uczestniczyć w licznych szkoleniach. Będą mieli również ułatwiony dostęp do baz laboratoryjnych. Udział w programie zostanie zaproponowany co najmniej pięciu najlepszym kandydatom z każdego z siedmiu kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

r e k l a m a