Prowokacja bez prowokacji? Rocznica wydarzeń z 1939 roku

7 KOMENTARZE

 1. Piyknie witom.

  Panie Marianie i Panie Andrzeju zaczna od tego ze prowokatorzy wlezli na teryn stacji przez mauo fortka bo oba inksze wejscia bouy zawarte juz od pewnego czasu ze wzglyndu na zagrozynie (ewyntualne) takego przigranicznego obiektu. Ale to ino detal. Teroski do coukyj sprawy prowokacji mom pora moich uwag. Ze wzglyndu na obszernos’c’ tekstu w tych komyntarzach podziela go juzas’ na pora czns’ci. Czyns’c’ 1

  Prowokacja glywicko je episodym na skraju srogich wydarzyn’. Jako epizod niy odmiynioua tysz przebiegu wydarzyn’, kere potoczouy sie pomimo niyj swojom drogom dalyj, niy wywouaua ona wojny i niy przekonaua innych pan’stw o tym ze to Polska miaua rozpyntac’ wzedy ostatnio wojna s’wiatowo – co bouo cylym hitlerowcow. Jednak tyn epizod do dzisiej niy straciou nic ze swojyj aktualnos’ci – wszyske autory traktujonc o ostatniyj wojnie s’wiatowyj skozane som o niyj wspomniec’ we swoich tekstach. Je to wydarzynie symboliczne i takim juz chyba na zowdy sie ostonie. To wydarzynie – ta prowokacja boua efektym polityki hitlerowcow i odnich donrzyn’. Tak mianowano „prowokacja glywicko” staua sie kryterium symbolicznym przy osondzaniu hitlerowskego pan’stwa i systymu, i takim przedewszyskim je jyj znaczynie do dzisiej.
  Co ale wiynkszos’c’ ludzi niywiy, odniyj przebieg je do dzisiej abo fauszywie przedstawiany (obojyntnie z jakich wzglyndow) abo niydostatecznie znany wiynkszos’ci spoueczyn’stwa. Zresztom jak Pan Marian wspomniou je tyle jeszcze niy do kon’ca poznanych momyntow we przebiegu glywickyj prowokacji, ze dlo mie pozostaje ino dziwnym ta sytuacja i odnosza wrazynie ze chociosz od dziesiontkow lot zawsze na przeuomie augusta i wrzes’nia je o tym wydarzyniu godka we masssmediach, to od dziesiontkow lot prawie nic sie niy dzieje w tych s’rodkach masowego przekazu jak idzie o proba przedstawiynia prawdziwego jyj przebiegu. Proponuja bezto przedstawic’ dzisiej przebieg wydarzyn’ ze punktu widzynia pracownikow tyj radiostacji i ludzi z niom zwionzanych w tatych czasach. Zanim TV Imperium pokoze drugi odcinek filmu Pana Mariana to jo sam zajma sie sprawom tzw ofiary tyj prowokacji. We spomniyniach pracownikow radiostacji o nim nic niyma i wedog mie je to sprawa dorobiono do tyj geszichty juz po zakon’czyniu wojny. Co spominajom ale uczestniki tamtych wydarzyn’ zwionzani ze naszom radiostacjom to jest s’mierc’ jednego ze napastnikow kerzy wdarli sie na teryn radiostacji. Kim boua wedog nich tam zastrzelono osoba postarom sie sam wytumaczyc’ i wytuplikowac’ czymu hitlerowcy niy nadali tyj prowokacji takego rozguosu jaki by bou przez nich pozondanym.
  Kedy grupa SSmanow obleczonych po cywilnymu zwionzaua pracownikow radiostacji i trzimaua ich we pywnicy radiostacji to bou przi nich jedyn z nich(napastnikow) coby ich pilnowac’. Przebieg coukego napadu musiou zostac’ przispieszony bo zona kerownika Klose zwrocioua swojymu mynzowi uwaga ize we pomieszczyniu nadawczym musi sie cos’ dziac’ niynormalnego (doszua do tego wniosku bo suchaua prawie radia) i kerownik Klose poszou do zaroski do budynku nadawczego. Wloz tam wejscim od strony poudniowyj, ale jak zoboczou tych intruzow ze broniom w rynku, to zarozki poleciou nazod i zaczasnou za sobom drzwiyrza. Szybko tysz Klose (juz ze swojego miyszkania) zaalarmowou odpowiednie istancje o napadzie. Pomijajonc wszyske inksze wydarzynia to zmusiouo napastnikow do zakon’czynia akcji i ucieczki. Zapomnieli oni w pos’piechu o jednym z nich kery pilnowou zwionzanych pracownikow radiostacji we pywnicy. W czasie kedy bandyty opuszczali teryn radiostacji merknou to ale przechodzoncy niydaleko czuonek SD i zaintrygowany dziwnym zachowaniym sie uciekajoncyh udou sie na teryn radiostacji. Sam natkonou sie na pozostawionego(zapomnianego) jednego ze napastnikow i summa summarum skon’czouo sie to tak ze go zaszczelou. Coby sie sam za wiela niy rozdrobniac’ powia ize krotko po tym gestapowcy juz zadbali o to coby zodne informacje niy wydostauy sie na zewnontrz i zajynli sie tom sprawom. Pracowniki radiostacji dostali rozkaz nic niy godac’, ciauo sie straciouo i nic do dzisiej o tyj ofiarze niyma wiadomo. Po zakon’czyniu wojny nagle ale godka boua o Francu Honioku kery miou byc’ tam zamordowany jako tzw „konserwa”. Wedug moich wiadomos’ci bouo to ino nawionzanie i wykorzystanie do propagandy hitlerowskyj. Franc Honiok wedug moich informacji (niastety ale anonimowych!) przezou wojna i dopiyro …

  … zresztom poczytejcie sami:

  „Franz Honiok poszoł do Auschwitz w 1942roku, a w 1943 roku go
  wypuściyli z tamtond – rok boł w Auschwitz. W sierpniu 1945roku do
  Hohenlieben przyjechało UB/MO z Posen i zabrali go z knajpy i tak
  ślad po Franzu Honioku przepod. A po tym ludzie słyszeli jak to w
  Nuernberg gośno o Franzu Honioku co zostoł zamordowany podczas
  prowokacji w 1939 roku w Gleiwitz. I tak som różne wersje od 1946
  roku – co mo godać rodzina. ”

  dakyj bydzie juzas’ …

  • czyns’c’ 2

   Geschichta Franza Honioka w polski telewizji boła 31 serpnio 1979
   roku. Po filmie co nakrynciyli o sendrze w Gleiwitz boł autor
   ksiyngi. Godoł on, o Lubiue i że Franciszek Honiok to pierwszo
   ofiara II wojny światowy.
   Po tym jak puściyli ten film o radiosendrze Gleiwitz i o mowie
   autora ty ksiyngi starsi ludzie co pamientali Franza Honioka nie
   mogli sie zgodzić z tom geschichtom……….
   Byli tacy co spytali sie najbiższego z rodziny od Franza Honioka co
   mieszko w Dramatal , a on pedzioł, że prowdy to on nie może pedzieć
   bo przyjechali z UB Dramatal i zakozali godać prowda jak to boło z
   Franzem Honiokiem i tak cało rodzina mo zakaz godanio prowdy o nim,
   a majom godać tak jak godajom w polski telewizji, radiu i piszom w
   gazetach. Jak napiszom, że byli w polskich mundurach to pedzom, że
   byli w polskich mundurach, jak pedzom że byli w po cywilymu to
   pedzom ze byli po cywilnemu w radiostacji, a jak napiszom w ksionżce
   że byli w krótkich galotach to byli w krótkich galotach i tak dali –
   wersji jest połno. Pedzioł, że chcieli prawdziwo geschichta
   opowiedzieć krewny w Hohenlieben co jest tam listynorkom, ale ona im
   odpowiedziała, że niy chce nic na tyn tymat wiedzieć, ale inni z
   Hohenlieben wiedzom jak boło. A w 1991 roku to u ty listynorki boła
   niymiecko ZDF i godała tak jak kozało godać UB z Dramatral.
   Chopy po ty emisji filmu w 1979 roku dużo godali na tymat tego filmu
   i stwierdziyli, że tam som same cygaństwa, a szczególnie o Franzu
   Honioku. Frnza Honioka w Hohenlieben znoli wszyscy i wszyscy
   wiedzieli , że Franz Honiok jest polskim agyntym – to kożdy wiedzioł
   przed wojnom. Franz Honiok mioł firma co sprowadzoł maszyny rolnicze
   z Polski, ale we parafii żodyn u niego nic niy kupiuł bo boły gorszy
   jakości. Kożdy wiedzioł, że przekroczo nielegalnie granica z Polskom
   i chodzi do Tarnowitz koło Rynku. Tam boła tako chałpa kaj
   przychodzioł jako polski agynt – dostowoł tam rozkazy i przekazywoł
   wiadomości. W Gleiwitz przy KaiserWilhelmstrasse w Polskim Banku
   Ludowym (teraz tam jest SKOK Szefczyka) mioł swoje konto i tam
   dostowoł piniondze z Polski za swoja „robota”. Na wiosna 1939 roku
   jak sie łożar to chopy z Hohenlieben słyszeli z ust Franza
   Honioka:”Już za niedugo bydzie ta wojna” i tak wiyncyj razy. Franz
   Honiok poszoł do Auschwitz w 1942roku, a w 1943 roku go wypuściyli z
   tamtond – rok boł w Auschwitz. W sierpniu 1945roku do Hohenlieben
   przyjechało UB/MO z Posen i zabrali go z knajpy i tak ślad po Franzu
   Honioku przepod. A po tym ludzie słyszeli jak to w Nuernberg gośno o
   Franzu Honioku co zostoł zamordowany podczas prowokacji w 1939 roku
   w Gleiwitz. I tak som różne wersje od 1946 roku – co mo godać
   rodzina.
   Ale 31 sierpnia 1939 roku mieszkańcy Hohenlieben co przyszli na
   wieczór z pola to suchali radioków i po ósmy na wieczór słyszeli
   jakiejś zakłócenia i kilka trzasków z daleka – niy boło żodny godki.
   A po 20 minutach w radioku przeproszali suchoczy za zakłócenia( we
   filmie boło cygaństwo jak to przez gośnik nadowoł;”dziś polskie
   Gliywice a jutro polski Wrocław” w „Focus” inno wersja, a
   w „Nowinach Gliywickich, że nawet mikrofonu tam nie idzie
   podłonczyć – co jest zgodne z prowdom co ludzie w Hohenlieben w
   radiokach słyszeli- żodny godki). Tak wienc wielkie cygaństwo UB z
   Franzem Honiokiem boło nawet na procesie w Nuernberg. I to wielkie
   cygaństwo w szkole podstawowy w Kopinicy uczuł celowo sprowadzony
   przez gminno SB Kazimierz Bartos(beszczelnie cyganioł, a dzieci nie
   mogły nic godać co w domach godajom).
   Franz Honiok mioł braci. Starszy brat przed wojnom wyemigrowoł do
   Warszawy i such po nim sie stracioł – przepod tam(jak tam wkroczyli
   Niymcy to go nie szło odnaleźć. A modszy brat po wojnie wyemigrowoł
   do NRD i tyż such po nim zaginoł.
   Sprawa Franza Honioka to poważno sprawa bo UB sfałszowało data jego
   śmierci. SB tyż w grudniu 1970 roku fałszowało daty śmierci
   pomordowanych stoczniowców. Yno,że na pomorzu SB fałszowało o pora
   dni , a tu gminne UB aus Dramatal sfałszowało o pora lot( i dali
   fałszujom odpisy aktów urodzin bo jak ktoś mo napisane „Heinrich” to
   piszom „Henryk”, a jak „Elke” to „Róża”). Nawet jak w 2000 roku w
   Hohenlieben postawiono na nowo Denkmal ku pamięci co polegli w I i
   II wojnie światowy to z ksiong kościelnych nie szło podać wszystkich
   nazwisk. Denkmal boł co polegli w I wojnie światowy – po 1945 roku
   wszystkie nazwiska skuwano i dużo boło nie czytelnych. Po tym jak
   sie dowiedzieli , że UB z gliywic mo przyjechać i zabrać pomnik to
   chopy z Hohenlieben wykopali srogo dziura i Denkmal przewróciyli i
   zakopali. Jak UB przyjechało to pomnika nie boło. W 1999roku pomnik
   odkopano i wyciągnięto. Nazwisk boło bardzo dużo co polegli w
   Iwojnie Światowy w Parafii, ale bardzo duzo nie szło odczytać na
   przykłod z Dorfu Jasten co tyż należy do parafii, ale w ksiyndze
   kościelny tyż nie szło ich odnaleźć wszystkich. Przed i w czasie II
   wojny światowy w parafii boło bardzo dużo rodzin ( w 1945 roku przed
   rusoma zrobiyli Flucht i potym chałpy zajyli chadziaje) z Westfalii
   i tyż chopcy zginyli podczas wojny,a w ksiyndze ich nie ma. Nie ma
   wszystkich w ksiyngach kościelnych co polygli, ale jest Franz
   Honiok. Mimo, że na Denkmalu nie ma wszystkich chopow co polygli w I
   i II wojnie światowy to i tak liczba jako jest Dynkmalu jest
   przerażajonco – ponad 370 chopców co polygło (na I I II wojnie co
   nazwiska som na Denkamlu) w tak mały parafii jest liczbom strasznom.

   A co robiyli polskie agynty w 1939 roku???? Brali dugoterminowe
   kredyty na 50lot w polskich bankach. Jak wybuchła wojna i polska
   przestała istnieć to przestały istnieć polskie banki i ci co w tych
   bankach wziyli kredyty już po paru miesioncach nie musieli ich
   spłacać. Nawet Wojciech Korfanty ze Szwajcrii do Polski przyjechoł.
   Franz Honiok na wiosna 1939 roku za dużo sie wypioł w kanjpie w
   Hohenlieben i dużo pedzioł. Jedyn tyż co go suchoł wzioł kredyt w
   polskim banku na 50lot na budowa chałpy i po paru miesioncach
   kredytu na chałpa już nie musioł spłacać bo polskie banki w
   Oberschlesien przestały istnieć. O aferze z polskimi bankami w 1939
   roku co zrobiyli polskie agynty to ani słowa, ale jest dużo
   zmyślonego cygaństwa UB o Franzu Honioku. A jak dużo chopców na
   wojnach (I i II Weltkrieg) niepotrzebnie zginoło z parafii
   Hohenlieben, a po wojnie jak dużo chopów z parafii przebywało w
   polskich obozach koncentracyjnych, a jak dużo zostało wywiezionych
   do rusyje i co nie wrócili do dom.

   W Hohenlieben farorz jak już wszystkie chopy zostali internowani (za
   wyjontkiem powstańców i chadziajów) -[ kilka chopów w tym mój Unkel
   Franz schowali sie pod gnojokiem na Krosowach i prawie cały rok z
   innymi chopami ukrywali sie w tym „bunkrze z desek”, a nad bunkrym
   boł gnoj]- przeczytoł z ambony po mszy na wieczór odezwa jako
   kaozali mu rusy przeczytać, że dziołchy rano majom zgłosić sie do
   transportu do rusyje ( w tym moje ciotki), ale w nocy Roosvelt umarł
   i Stalin odwołoł (stoł sie cud) rano deportacja dziołchów z
   Hohenlieben. Jakby Stalin nie odwołoł rozkazu o deportacji dziołchów
   to dziołchy z Hohenlieben by miały taki som los jaki spotkoł
   wcześnij dziołchy z Ostpreussen, które tam wszystkie boły
   deportowane do rusyje.
   W Dramatal jedna dziołcha tyż została wywieziona do rusyje w 1945
   roku , a w 1950 roku powrócióła z powrotym to po tym jeden z UB w
   Dramatal nia zamknoł do polskiego wieńzienia i boła w nim do 1954
   roku. UB z gminy Dramatal bardzo dokuczało tutejszym mieszkańcom. A SB
   starannie zacierało ślady i to prze wiele lat co nawyrobiało UB.
   Tak wienc pierwszo ofara II wojny Światowy to nie boł Franz Honiok.”

   Jak prawdopodobnie to wszysko brzmi niych kozdy roztrzygnie se som.
   W komyntarzach od drugim odcinkym na zyczynie moga udzielic’ wiyncyj informacji i szczeguow o przebiegu napadu na radiostacja – tak jak to opisywauy osoby tam zatrudnione we naszyj radiostacji i ze niom zwionzane. Od siebie ino dodom ize wprowdzie zanny wszyskim A.Naujocks troszka co inkszego zeznawou jako jedyn ze organizatorow tyj prowokacji, ale to juzas’ temat na oddzielne potraktowanie. Wszysko inksze to ino przipuszczynia i teorie nawionzujonce do tamtych wydarzyn’.

   Oczywis’cie jak zowdy udziela i inkszych dalszych informacji w ramach komyntarzy do tak ciekawego cyklu jakim je dlo mie „Detektyw historii”.
   Niystety musza powiedziec’ ize czyns’c’ czytelnikow/widzow pisze do mie prywatnie zamiast w komyntarzach. Prosza jeszcze roz o kerowanie zapytan’ i uwag w koyntarzach, bo ze wzglyndow czasowych niy na wszysko poradza odpisywac’.

 2. PS

  zapomniouech cos’ ekstra dlo Pana Andrzeja szkryfnonc’. Ta firma kero budowaua maszt we Glywicach to je ta samo kero budowaua podobny we Szczecinie we roku ale poranos’cie metrow myn’szy. Z downyj fachowyj prasy podaja Panu dane:

  Firma – „Christoph und Umnack AG”, Niesky OL. (OL znaczy Oberlausitz = to region kery somsiaduje ze S’lonskym)

  Wysokos’c’ 112 metrow.

  Dane dodatkowe z okresu po wybudowaniu:

  S’rodkowo antyna we dou opadajonco ze aluminium i 10 metrow w obwodzie miedziynymi ringami(piers’ciyniami) pojymnos’ciowymi na szczycie.
  Dyble talyrzowe (Dübel => niywia eli to po polsku dzie mianowac’ dybel abo lepiyj sworzyn’, kouek, klin …?) i bolce ze bronzu.

  Drzewo to faktycznie modrzew, chociosz 90% wiez drzewnianych w tamtym czasie budowano boua ze gatunku sosny zwanyj sosna smouowo.

  Jezeli Pan bydzie poczebowou te dane autyntycznie we starych z’roduach to stoja z nimi do dyspozycjido dyspozycji.

  Pozdrowiom

  • miauo byc’:
   PS

   zapomniouech cos’ ekstra dlo Pana Andrzeja szkryfnonc’. Ta firma kero budowaua maszt we Glywicach to je ta samo kero budowaua podobny we Szczecinie we roku 1933 ale poranos’cie metrow myn’szy. Z downyj fachowyj prasy podaja Panu dane:

   Firma – „Christoph und Umnack AG”, Niesky OL. (OL znaczy Oberlausitz = to region kery somsiaduje ze S’lonskym)

   Wysokos’c’ 112 metrow.

   Dane dodatkowe z okresu po wybudowaniu:

   S’rodkowo antyna we dou opadajonco ze aluminium i 10 metrow w obwodzie miedziynymi ringami(piers’ciyniami) pojymnos’ciowymi na szczycie.
   Dyble talyrzowe (Dübel => niywia eli to po polsku dzie mianowac’ dybel abo lepiyj sworzyn’, kouek, klin …?) i bolce ze bronzu.

   Drzewo to faktycznie modrzew, chociosz 90% wiez drzewnianych w tamtym czasie budowano boua ze gatunku sosny zwanyj sosna smouowo.

   Jezeli Pan bydzie poczebowou te dane autyntycznie we starych z’roduach to stoja z nimi do dyspozycjido dyspozycji.

   Pozdrowiom

   • dodatkowe informacje:

    ta samo firma kero budowaua maszt glywickyj radiostacji („Christoph & Unmack AG Niesky OL.” – w poprzednim tekscie nastompioua tzw „literowka” za kero przepraszom!) wybudowaua niy ino maszt we Glywicach, ale jak juz spominouech we tym samym systymie i maszt we Szczecinie (kery po dwoch latach musiou byc’ jednak rozebrany), ale i maszty we Trier i Königsberg’u (czyli inaczyj Kalinogrodzie albo jeszcze inaczyj Korolowez, a po polsku to przeca znany Królewiec). One tysz bouy w tym samym systymie budowane i tysz ze modrzewia. Jedynie we Königsberg’u oprocz modrzewia boua i tzw sosna smouowo (po niymiecku Pechkiefer) urzywano i we Königsberg’u bouy stosowane mocno cynkowane dyble i bolce , no i niy boua to jedna ale dwie wierze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko