ŚRODA: ZAWODY PRZYSZŁOŚCI, KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW PACJENTA I KOLEJNA ODSŁONA PALMJAZZ