DETEKTYW HISTORII: Tajemnice żydowskie cz. 2

5 KOMENTARZE

 1. Dobry … i ‏שָׁלוֹם‎

  Jest jeszcze mocka detali kere idzie o tych informacjach o zakopanych zwojach tory i swiyntych ksiong tukej w tyj geszichcie dopedziec, jak i o z’roduach tekstow i personach z tym zwionzanych – to ale som ino detale, kere badacze mogom sami juz wysznupac’ na podstawie przedstawionych informacji. Niy widza koniecznos’ci sam w to sie wguymbiac’, bo wiynkszos’c’ widzow chyba to by uznauo za skomplikowane.(Pora poprawek drobnych szuo by tu ale dopedziec’ – wynikajom one z tego ze komunikujymy sie ze Panym Marianym ino przez I-nec, a to czasami je niykorzystne we niykerych rzeczach). Jak cos’ glywicke „Detektywy” uznajom za niycaukym poprawne z tych podanych informcji, to prosza to niy traktowac’ za surowo, a na ewyntualne zapytania z chynciom poodpowiadom w razie poczeby.
  Chcioubych ale cos’ inkszego tym razym lekko wytuplikowac’ jak chodzi o sprawa tego ze niyZydzi byli tymi kerzy robiyli na zydowskich „kerhofach”. Wiara zydowsko, z tego co wiym, raczyj skuanio jyj wyznawcow raczyj mauo wchodzic’ na te „kerhofy” = to beztosz robiyli to wyznawcy inkszych wiar na zydowskich „kerhofach”.

  Co do szabatu to oczywis’cie mom i spomniynia ze pobytu we Izraelu i Palestynie, kere opowiym jako swoisto historyjka. Miyszkouech we hotelu kery podzielony bou niyformalnie na dwie czyns’ci – jedna dlo ortodoksyjnych Zydow a drugo dlo innych i dlo turystow inkszych wiar. No i „pech” chciou ze prawie bou „szabat” i jo w tym hotelu wchodza do windy i chca jechac’ do mojego apartamynzu. I co ?!

  Okozauo sie ze bouy dwie windy jedna na „beztydziyn’ ” a drugo na „szabat” – ta drugo boua tak rozwionzano coby ani niy cza boua naciskac’ knefla. Ale ze jo niyznom hebrajskego a rozumia ino jako-tako Jüdisch (mocka wyrazow wystympujoncyych we godkach niymieckyj i np polskyj) no to niy wiedziouech do keryj windy wsiadom
  🙂

  Jak zowdy prosza o korygowanie i dopowiadanie do moich wszkryfniyn’c’, jak i o uzupeuniynie mojyj wiedzy. Mys’la ize Pan Marian tysz to tak traktuje.

  ps2

  Tak do przikuadu wyraz „bałagan” to wyraz kerzy Zydzi tam (Israel:Palestyna)uzywajom na okres’lynia strefy(B) we keryj miyszkajom i Arabery i Zydy (som 3 strefy wogole; A,B i C). Co to znaczy to kozdy sam rozumie. Szczerze godajonc to najwiyncyj se we tamtyj okolicy pogodouech po rusku – tela tam je Zydow ze bouyj ZSRR.

  ps

  Co do Grynszpana i odniego losow to kronzom take poguoski ze przezou wojna …

 2. Co jeszcze wypado narazie dodac’ do tematu glywickyj tory to przipuszczynie ze niy ino jedna tora boua we Glywicach, bo na zicher zydowske bajtle uczyli sie z inkszego egzymplarza a do uroczystos’ci np boua uzywano inkszo. Wiela zwojow tory i wiela samych tor gynau bouo wtedy we Glywicach niywiym narazie. Faktym je ale ze temat je jeszcze tukej niyzakon’czony a synsacje glywickich detektywow w tym zakresie jeszcze dopiyro na widzow czekajom … 😉

  Niych nikt niy mys’li ze detektywy ze Glywic tak ajnfach dowajom za „wygrano” …!

  Wprowdzie je mauo Zydow dzisiej we Glywicach, ale tych co som my zaskoczymy naszymi wynikami „s’ledztwa”

  Abo Panie Marianie?

  • Wuasciwie bouo ich prawie 18000. Czyns’c’ mogua wrocic’ na krotko do Niymiec coby pozauatwiac’ sprawy finansowe, i zaroz potym juzas’ musiaua jechac’ nazod do Polski. Polska niy chciaua ich ze lagru (stare zaniydbane stodouy to bouy) wpus’cic na swoje terytorium, bo wczes’niyj pozbawioua ich obywatelstwa = zostali tzw bezpan’stwowcami. Wkon’cu pozwolono czyns’ci pojechac’ do rodzin, pod warunkiym ze te rodziny ich miauy utrzymywac’. Czyns’c’ wpuszczono na terytorium polske po poprzednim przedstawiyniu przez nich dokumyntow ze bydom emigrowac’ w najblizszym czasie za grranica. Czyns’c’ siedziaua w tych stodouach az do lata 1939. Poptym ich losy bouy take jak innych Zydow … .

   ps

   Kozystom tu z okazji coby poinformowac’ czytelnikow i widzow zainteresowanych tematym, ze udauo mi sie odnalys’c’ jedna glywcko Tora. Informaccje na tyn temat przesuouech Panu Marianowi z pros’bom coby wykozystou to mozno we jednym z odcinkow „Detektywa historii”. Sprawa jest dos’c’ synsacyjno i szkoda by bouo jom sam niy przedstawic’.
   W moich podrozacvh natrefiouech na wontki z historii Glywic we rostomaitych krajach s’wiata na roztomaitych kontynyntach. Do dzisiej czeko jeszcze wiela tajymnic historii na tzw s’wiatuo dziynne. Obiecuja ze postarom sie coby przinajmiyj czyns’c’ z tych moich detektywistycznych przigod ze geszichtom (historiom) Glywic i odnich miyszkan’cow, trefioua w nastympnym czasie do cztelnikow i widzow TV Imperium.

   Pozdrowiom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko