DETEKTYW HISTORII: Ogrodzenia cz.I

22 KOMENTARZE

 1. Dobrydziyn’

  Panie Marianie, mozno niych Pan sprecyzuje o jakich terynach sie Pan wypowiadou godajonc o S’lonsku i o tych 2 700 000 osobach. bo tak jak Pan to pedziou to cos’ tam niy sztimuje 😉

  • To chodzi o Prowincję Śląską. https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk_(prowincja)
   Możliwe że wspomniany już Roman Hrabar wziął pod uwagę tylko Regierungsbezirk Kattowitz .
   Jakiekolwiek jednak sprzeczności pochodzące z różnych źródeł wiedzy nie eliminują faktu istnienia polityki Hitlera polegającej na fizycznym rugowaniu Polaków z ziem które Rzesza przejęła siła.
   Uważny widz znający historię Śląska i Polski od razu porówna tę sytuację do takich samych działań Stalina wobec polskich mieszkańców Kresów, do działań sowiecko-polskich wobec ludności niemieckiej mieszkającej na terenach Śląska przyłączonych po wojnie do Polski, lub nawet – proszę cofnąć sie do roku 1938 do Nocy Kryształowej – kiedy fizycznie wyrzucano Żydów z ich domów i mieszkań.
   ZAWSZE MY – ZWYKLI LUDZIE DOSTAJEMY W TYŁEK.
   i WYSTARCZYŁO 70 LAT BY NIKT JUŻ O TYM NIE PAMIĘTAŁ.

   ===M===========

   • Panie Marianie, S’lonsk a Gorny S’lonsk to roznica. Niy miouech juz nawet na mys’li granic historycznych downiejszych – bo wiedziouech co Pan mo na mys’li wuas’ciwie. Problym polego na tym ze trzeba ludziopm kerzy som laikami uprzitomniac’ ze niy mogom mylic’ pewnych pojync’, bo to prowadzi wuas’nie do takich niyporozumiyn’ i mylnych wnioskow.

   • Ludzi którzy są laikami w historii nie da się edukować za pół godziny filmu. Na to trzeba całego życia. Dla większości osób które oglądają program słowo Śląsk oznacza ten właśnie Górny Śląsk. Jak się kończą kominy hut i koła szybów to się zaczyna opolskie a potem Dolny Śląsk a z drugiej strony krakowskie z Jurą, na dole zaraz za kominami się zaczynają Czechy a u góry święta Częstochowa – a w środku jest Śląsk. To taka uproszczona nauka geografii dla laików właśnie.
    =M==============

   • Tu mo Pan recht, jo ino z mojyj strony chciouech zwrocic’ jeszcze uwaga w tym synsie na ta liczba ludnos’ci. Oczywis’cie wtedy by sie to niy zgodzauo z Pana wypowiedziom wogole. Ale patrzonc na to tak jak Pan to teroski okres’lou pozostawiom to juz na marginesie … . Prowincja S’lonsko i Prowincja Gornos’lonsko pozostowmy w takim razie na marginesie wymiany zdan’.

    ps

    Dlo mie jako do kogos’ kto sie okres’lo z narodowos’ci S’lonzokym, dodatkowo i w tym, synsie sie to niy zgodzo z tom ludnos’ciom – ale rozumia ze Pan te dane wzion z pozycji kere naszyj narodowos’ci niy uznajom. Tak tak ino zeby mie sam zodyn z’le niy zrozumiou;)

 2. Panie Marianie, tym razym musza Pana niypochwolic’. Niystety pomiyszou Pan pewne fakty i wydarzynia. Krotko godajonc pomylou Pan oboz dlo Polokow kery sie znajdowou wele Karwiny we „Petersdorf „ze naszymi Sobiszowicami. Tamtyn oboz to bou oboz dlo wiynzniow kerzy tam ino okresowo przebywauy i dalyj kerowane byli do roboty w Niymcach. Bywauy tam tysz i couke familie ze bajtlami w tym obozie. Niych sie Pan niy gniywo ale pad Pan juzas’ ofiarom niysolidnych polskich informacji = to sie bardzo czynsto zdarzo jak chodzi o polske teksty (czynsto som ajnfach niysolidnie tuplikowane). Ale niych sie Pan niy przejmuje, mie sie to tysz juz pora razy przitefiouo. Pozdrowiom i winszuja dalyj udanych odcinkow „Detektywa historii”., kere od poczontku obserwuja i czimia za Pana kciuki.

  Sam moge Pan to samymu sprawdzic’:

  http://www.ztracena-pamet.cz/export/sites/ztracena-pamet/sys/galerie-download/materialy/PL_bohumin_DE.pdf

  Irek Czaja

 3. Bomba Panie Marianie, jak zwykle. Brawo i tak trzymać, oglądamy i się do Pana przywiązujemy jako naszego gliwickiego przewodnika!

 4. Witom jeszcze roz.

  Przikro mi ze musiouech porawic’ informacje kere podowou Pan Marian w tym odcinku „Detektywa”, ale mys’la/mom nadzieja, ze niy je to powodym do obrazania sie. Co do autora kerymu bouo Roman Hrabar) na kerego Pan Marian sie powouywou (odpowiednio pozycja wydano we roku 1972) to niystety nawet komisje pan’stwowe (polske) okres’louy jego informacje w tym wzglyndzie za (cytuja) „, …opierał się w tej materii na sprawozdaniach urzędów zdrowia, które jak to opisano wyżej nie stanowiły precyzyjnego i wiarygodnego źródła …”.

  Oczywis’cie wiym ze w internecie kursujom roztomaite numeracje tych lagrow (np we Petersdorf kole Karwiny i we Gleiwitz – Petersdorf, ale dane niymiecke, kere som danymi oficjalnie uznanymi, wydajom sie w tym wzglyndzie najbardziyj prawdopodobne. Przedewszyskim som one miarodajne, bo som podstawom do wypuacanych przez Pan’stwo Niymiecke odszkodowan’.

  Panie Marianie, istniejom tysz opisy wiynzniow o warunkach kere panowauy we podanym przezymie lagrze we Glywicach-Sobiszowicach, jak i we roztomaityj numeracji lagrow kole Karwiny i tysz we inkszych okolicach. Niych Pana pocieszy na koniec to ze niy wazne w tym synsie som administracyjne numery, a wazne je co opisujom sami wiynzniowie. Tak np ci ze lagru we Sobiszowicach piszom dlo przikuadu tak:

  „Świadek … … z rodziną przewieziony do obozu w Gliwicach z „Polenlagru“ we Frysztacie zeznał, że mieszkali w zimnych, nieogrzewanych barakach. Pokrzywdzony pracował w papierni w Gliwicach, jego matka zatrudniona była w szwalni, gdzie szyła worki. W czerwcu 1944 r. przeniesiono ich do obozu w Siemianowicach Śl.
  Z zachowanej dokumentacji wynika, iż Einsatzfuhrera Lechner powiadomił Powiatowe Dowództwo Obozów w Chorzowie o przeniesieniu z dniem 3 kwietnia 1944 r. dwóch żandarmów do innych obozów na skutek opróżnienia „Polenlagru” w Gliwicach.”

  Po tym cytacie moge sie Pan tysz domys’lic’ juz, skond sie tyn feler w stosunku do omawianego przez Pana lagru wzion:)
  Piyrszy link kery Panu podouech, tysz zawiyro wspomniynia wiynznia kery przebywou we Polenlager 93 kole Karwiny. Domys’lom sie ino ze Pan tego niy zauwazou – szkoda.

  Jak idzie o numeracje kere tak fatalnie/felernie Pan R.H. posegregowou, to niystety jego felery pokutujom do dzisiej …

  Z wyrazami szacunku

  Irek Czaja

  ps

  wszyske potrzebne Panu w tym wzglyndzie dane na zyczynie oczywiscie Panu jestym gotowy i we prywatnyj korespondyncji, udostympnic’ w miara mozliwos’ci.

  • I cos jeszcze ze moich „archiwow pamiynci”. Tyn lager o kerym rozprawiomy powstou wuasciwie (jak prawie wszyske Polenlagry) na bazie wczesniejszego obiektu niymieckyj urzytecznosci. Tukej w czasach niymieckich/przedwojynnych byli umiyszczani przesiedlyn’cy ze oduonczonyj od Niymiec czynsci Oberschlesien (tyj kero przipadua Polsce).
   Oczywis’cie Karwina miaua caukym odmiynne w tym synsie historyczne dzieje, chociosz rownie tragiczne to jeszcze bardziyj skomplikowane jak idzie o przebieg granic.

   • Po prostu do tej Karviny poślę zapytanie o taki lager. Jakoś znajdę chyba ich muzeum w necie.
    A skąd ta wiedza o niemieckich przesiedleńcach po plebiscycie do Gleiwitz ?
    =M============================

   • Juz to robiouech, ale niy dostouech odpowiedzi niystety. To o przesiedlyn’cach to juz ino z opowiadan’ znajomych i familii, a jak sie niy myla to i we literackich utworach sie tyn wontek kajs’ przewijou …

   • ps

    probowouech kontaktu tukej, ale tak jak szkryfuech, niy dostouech odpowiedzi:

    http://www.pzkokarwina.cz/o-nas/

    Mozno Pan bydzie miou trocha wiyncyj szczynscio, ale moze byc’ ize ich wiedza je ino tako jak we Glywicach, czyli ze pozycji tego autora polskego kerego Pan spominou i na kerego Pan sie powouywou …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko