DETEKTYW HISTORII: Piece węglowe małe i duże

7 KOMENTARZE

 1. Ha! ale mom uciecha z tego filmu – jo stary pieron:)

  I jak tu cos’ niy szkryfnonc’ … 🙂

  Dyc’ niy ino za bajtla miouech przidzielone we zima rozpolac’ kachloki we doma, ale jak miouech juz trocha wiynksze muskle to sie i wyngel do piwnicy s’ciepywauo hercowom, kible z wynglym przinosiouo i do konkastli (kohlkastli) wsuc’, hasie sie wybiyrauo i wszsko co ze piecym bouo zwionzane to znom od podstaw od czasow jak bouech bajtel. A jak sie szukauo we wynglu skarbow to tysz jeszcze pamiyntom = niykere konski wyngla miauy fajne zuote (kolor) zyuki, abo odciski downych flancow (czysto take podobne do starodownych paprotkow). We piecu, tam kaj sie hasie wybiyro, to my se kartofle robiyli zasute hasiym tzw we skrupkach, i potym je na talyrzu oszkubali i ze masuym i solom je maszkyciyli – to boua uciecha dlo nos bajtlikow. do pieca niykedy, jak fatra w doma niy bouo, to sie wciepuo kasztana i czekauo aze „szczeli jak pieron”.
  Potym jak juz bouech kawalyr to sie wyuczouech jako technik energytyk cieplny, no i eletrownie, w tym muyny, kotuy, turbiny itd, usw, to znom wszysko jeszcze ze downych czasow.
  Fajnie se to bouo spomniec’ dzisiej. Wprowdzie juz downo w tym fachu niy robia, ale pospominouech se to richtik z uciechom. Pamintom tysz jak sie na elektrowni niykedy piryt zapolou – to wszyske chopy mieli puaczki we s’lypiach – to bouo jak potym we stanie wojynnym tak samo jak gliniorze i zomowcy szczylali gazym uzawioncym. Tak jak Pan paczou do kotua to jo tysz kukou, a niykedy na pomiarach to sie pirometrym optycznym tymperatura sprawdzauo.
  Panie Marianie zdradza widzom mozno pora rzeczy co sie jeszcze robiouo ze hasiym i sadzom, ajk my byli bajtle – mys’la ze Pan to tysz zno (?) Jak na wiosna sie flancowauo do ogrodka mode flance tomatow, to konsek guymbiyj pod korzyniami sie dowauo najprzod troszka sadzy – tyj co Pan pokozywou kaj jom kominiorz wybiyro:) Miauo to podobno byc’ takim nawozym dlo tomatow. Hasie tysz sie do ogrodka wyciepywauo, zanim sie na wiosna ziymia przerouo, bo to tysz bouo dobre dlo ziymi i potym dlo flancow. Hasie blank downo tymu we srogo zima jak bouo s’lizgo i na chodnikach bajtle robiyli se fajne duge kiuzdowki (s’lizgowki) to stare oumiczki nom te hasie na te, tak fejnie narichtowne kiuzdowki, ekstra durch chciauy suc’, bo padauy ize se gyry idzie pouomac’ – to boua odwieczno wojna bajtlikow ze starymi oumiczkami o te fajne duge kiuzdowki:) Dyc’ my robiyli wety kery naroz dalyj na zolacch pojradzie bez ustanku sie na jedyn roz kiuzdnonc’. Mie sie ale wtedy jakos’ zdowauo ize te oumiczki to se ajnfach chciauy ino te hasie wysuc’ niy do hasioka ino kajs’ indziyj … 😉
  Opowia tysz mozno skuli hasia jedna mauo geszichta ze szkouy. Mieli my praje temat o elektrowniach i piecach, i jedyn synek musiou odpedziec’ blank ajnfachowo rzecz i szuo tam o to co Poloki mianujom (nazywajom) popiouym. Jo niy wiedziou jak mu to podpedziec’ tak coby rechtor to niy pomiarkowou i niy za guos’no pora razy mu godom „HASIE”, ale tyn synek musiou byc’ kajsik ze Polski i niy wiedziou co to je. Za to tyn rechtor to wiedziou i padou do niego miyjwiyncyj tak:

  Niydos’ ze niywiysz odpowiedzi to jeszcze ani niy rozumiysz jak ci kolegi podpowiadajom – siadej i sie na drugi roz dopozodku naucz tematu i dowiydz co to je hasie. Potym ino kuknou tyn rechtor na mie i sie pos’miou trocha i tela … .

  No tosz mozno styknie tego fandzolynia na dzisiej.

  Pozdrowiom Glywice i Laband

  … paczcie tam jako, a bajtlom hasia na kiuzdowki niy sujcie!

  Irek Czaja

  • Panie Irku – jeszcze nigdy nie czytałem tak pięknych wspomnień ze swojego dzieciństwa. To też moje wspomnienia, stąd do dziś wiem jak się pali w piecu. Piec był najważniejszą częścią domu – dawał ciepło, dawał jeść, dawał zabawę. Kto tego nie doświadczył nie wie o czym piszę. Płaczę za tymi latami.
   =M====================

 2. Super temat!!!! Panie Marianie, chylę czoło! Z kolegami śledzimy Pana poczynania i rozwój, i teraz Pan przebił poprzednie odcinki! Brawo i brawo! A Pan Czaja też ciekawie!

 3. Panie Marianie, a kedy Pan planuje widziom odkrywanie tajymnic kos’cioua Wszyskich S’wiyntych?
  Jo wiym ze tajymnic Glywice i okolice majom setki – ale tyn kos’ciou to jest symbol na kerego kozdy poczontkujoncy glywicki „Detektyw historii” natrefio na poczontku swojyj przigody ze naszym miastym ajnfach automatycznie. To klasyka keryj niy idzie pominonc’, a kozdy kto sie smyko po glywickich ulicach mo jom w kozdyj chwili przed sobom jak ino konsek podniesie gowa do gory. A mozno udo sie panu ukokozac’ kamerom filmowom tajymnicze znaki downych budowniczych tyj s’wiontyni, abo pora inkszych zagadek i szczegouow tam schowanych …?

 4. Pięknie, ogień od zawsze był podstawą i środkiem domu, wokół niego zbierała się rodzina i ogrzewała. Pan Marian ma jak zwykle wyczucie tematu i jego opisu. Dla mnie super opowiedziane i dobrani ludzie. Panie Marianie, kajś można jeszcze Pana zobaczyć? Bono.

 5. Dla pełnego obrazu opinii o programie warto zajrzeć też też na portal You Tube. Widzowie podzielili się na tych co oglądają tu i tam.

  A tak w ogóle – doskonały wstęp sobie zrobiłem dla programu o zanieczyszczeniu powietrza, bo informacje przerażają a większość ludzi nie ma pojęcia co to PM 10 czy PM 2,5
  Poniżej wykaz miast zagrożonych szybszą śmiercią mieszkańców przez pył zawieszony PM 10 , PM 2,5 :
  http://wyborcza.pl/1,75400,20074235,who-polskie-miasta-najbardziej-zanieczyszczone-w-europie.html

  =M===================

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę zatwierdź swój komentarz!
Podaj swoje imię i nazwisko