CZWARTEK: MINIKOMISARIAT, WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH I AKCJA ZIMA