ŚRODA: CO DALEJ Z KOPALNIĄ, SEZON CZAS ZACZĄĆ I PRZESTĘPCY ZATRZYMANI