STUDIO PRASOWE: Czy warto kształcić się w szkole zawodowej?