ŚRODA: ZMIANA OGRZEWANIA, KOLEJNA PREMIERA I KWITNĄCE DRZEWA