ŚRODA: JUBILEUSZ SPÓŁDZIELNI, UCZNIOWIE POMAGAJĄ CHOREMU CHŁOPCU I STREFA MAŁYCH BUDOWNICZYCH W CH FORUM