CZWARTEK LEĆ NA PIKNIK, ZASŁUŻONY DLA KOPERNIKA I ROWEREM DO PRACY