LATO IMPERIUM CZWARTEK: Kanał, Kłodnica i łąki Dzierżna