LATO IMPERIUM 2017: Ludwisarnia Felczyńskich w Taciszowie