PONIEDZIAŁEK : CHULIGAŃSKIE DACHOWANIE, DBAJMY O KULTURĘ SPOŻYCIA I DWORCOWA JUŻ W PEŁNEJ KRASIE