Po paszport do magistratu od 1 września!

Z początkiem września Terenowy Punkt Paszportowy z ulicy Bojkowskiej wróci do centrum Gliwic.

75

„Paszportówka” będzie działać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Dostęp do Terenowego Punktu Paszportowego zostanie po latach ułatwiony i wróci do centrum miasta. Zostanie zlokalizowany na parterze Urzędu Miejskiego, gdzie działa Biuro Obsługi Interesantów, w którym wielu mieszkańców załatwia różne urzędowe sprawy. Będzie to kolejna usługa masowa świadczona w gliwickim magistracie, tym razem przez urzędników administracji rządowej. Przypomnijmy, że w ramach współpracy pomiędzy urzędami różnych szczebli administracji publicznej, w okresie składania zeznań podatkowych w UM funkcjonuje co roku stanowisko Urzędu Skarbowego.

r e k l a m a