Bez rewolucji śmieciowej na razie. Większość radnych przeciwko podwyżce cen

84

Podczas czwartkowej sesji Rady miasta głosem większości uchwała dotycząca wysokości i wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została odrzucona. Oznacza to tyle, że na razie opłaty za wywóz śmieci pozostaną na obecnym poziomie. Przypomnijmy, opłaty w Gliwicach pobierane są od powierzchni lokalu a nie od liczby mieszkańców przypadających na lokal jak ma to miejsce w innych miastach. Dyskusja podczas czwartkowej sesji trwała długo – około godziny radni spierali się, która opcja będzie lepsza dla mieszkańców. Obędzie się bez rewolucji i drastycznych podwyżek sięgających od 20 do nawet 160% dla osób niesegregujących śmieci. Na 24 radnych obecnych na sesji – 12 głosowało przeciw, byli to przedstawiciele klubów PiS, PO i SLD, za było 9 radnych z koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza a trzech wstrzymało się od głosu. Kwestia stawek za odbiór śmieci musi wkrótce zostać wyjaśniona. Zmiany opłat dyktuje odgórnie Unia Europejska i zmienione w ślad za tym rozporządzenie Ministerstwa Środowiska.

r e k l a m a