Gliwiczanie przemówili: „chcemy kawiarń i sklepów na Zwycięstwa, a ulicę najlepiej zamknąć dla samochodów i zrobić deptak”

754

Jak mogłaby wyglądać ul. Zwycięstwa po liftingu? Dowiemy się tego za co najmniej 7 miesięcy. Tyle czasu na przygotowanie koncepcji przebudowy i zagospodarowania głównej arterii miasta. Przetarg na to zadanie wygrało i to chyba z korzyścią dla projektu, biuro architektoniczne PROjarch z Gliwic. Pracownia za niecałe 110 tysięcy złotych przygotuje swoją propozycję na zagospodarowanie Zwycięstwa na odcinku od Rynku do ul. Dubois. Idea zakłada utworzenie przestrzeni integrującej wszystkich uczestników ruchu, wraz ze stworzeniem elementów małej architektury, przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu istniejącego – infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu. O to jakie zmiany powinny uwzględnić projektanci zapytaliśmy gliwiczan.

Wiadomości Gliwice 19 września:

r e k l a m a