Połączony szpital wojskowy z GCM znalazł się w sieci szpitali. Pacjenci mogą spać spokojnie?

Kontrakt gwarantuje finansowanie opieki zdrowotnej przez kolejne 4 lata.

279

Szpital nr 4 w Gliwicach podpisał umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych w ramach nowo utworzonej sieci szpitali. Poza siecią znalazł się szpital przy ulicy Radiowej.

Plan finansowy na najbliższe trzy miesiące zakłada ryczałt na kwotę, która ustalona została na poziomie analogicznego kwartału roku 2015. W razie potrzeby kwota ta będzie podwyższona w następnym kwartale. Władze szpitala przyznały, że kwota ta zapewnia co prawda przetrwanie szpitala – natomiast jest niewystarczająca na realizację wszystkich potrzeb – zarówno w zakresie realizacji wymaganych świadczeń medycznych, jak również zaspokojenie środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń dla personelu. Na chwilę obecną Szpital nr 4, który powstał z połączenia Szpitala Wojskowego i Gliwickiego Centrum Medycznego z budżetu miasta otrzymuje finansowanie na poziomie 5 milionów złotych.

Wiadomości Gliwice 25 września:

r e k l a m a