Płatne praktyki z widokami na etat w kopalniach PGG

Politechnika Śląska nawiązała współpracę w Polską Grupą Górniczą.

258

Uczelnia podjęła współpracę z Polską Grupą Górniczą w zakresie płatnych praktyk studenckich w kopalniach należących do PGG. Na mocy podpisanej umowy studenci Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej będą odbywać praktyki pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w niemal wszystkich działach zakładu górniczego. W tym czasie będą nabierać doświadczenia i poznawać zarówno specyfikę poszczególnych działów, jak i współzależności ich funkcjonowania. Następnie będą mogli dokonać wyboru działu, który najbardziej im odpowiada i jest zgodny z kierunkiem kształcenia. Praktyki w konkretnym dziale będą ukierunkowane na projektowe rozwiązywanie problemów i zagadnień, które docelowo będą przedmiotem wdrożeniowej pracy magisterskiej.

Wiadomości Gliwice 27 września:

Podpisanie umowy o współpracy między Politechniką Śląską a Polską Grupą Górniczą (fot. PGG):

W trakcie toku nauki studenci będą mieli podpisane stosowne porozumienia. Ci, którzy będą wiązali swoją przyszłość z Polską Grupą Górniczą, będą nawet otrzymywać miesięczne stypendia fundowane przez firmę. Dużą korzyścią będzie możliwość kontaktu z doświadczonymi pracownikami, którzy będą pełnili funkcję opiekunów i jednocześnie konsultantów w trakcie pisania pracy. System będzie więc nosił znamiona programu mentoringowego, a będzie mógł być kontynuowany jako staż w ramach umowy o pracę.

Kolejną formą wzbogacającą proces edukacyjny będą wakacyjne praktyki robocze. Będą one trwały od jednego do trzech miesięcy, w zależności od indywidulanych uzgodnień ze studentem, i za ten okres student otrzyma gratyfikację finansową.

24 sierpnia, w gliwickim ratuszu został podpisany list intencyjny w sprawie założenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

r e k l a m a