Walka z gryzoniami trwa!

133

Do 15 października strażnicy miejscy prowadzą kontrolę związane z realizacją obowiązku deratyzacji.

Podstawowym celem akcji jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy.

Założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości obejmują:

  • dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  • usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  • wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny;
  • usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

Od początku trwania akcji, czyli do 15 września strażnicy miejscy przeprowadzili 37 kontroli, podczas których ujawnili 1 przypadek zaniedbania powyższych obowiązków.

Wiadomości Gliwice 28 września:

r e k l a m a