Od tego miesiąca pomoc w nagłych przypadkach będa świadczyć dwie placówki – szpital miejski nr 4 przy ulicy Zygmunta Starego oraz wielospecjalistyczny przy Kościuszki 1. Z listy zniknęły natomiast dwie przychodnie Unii brackiej przy ul. Błonie oraz Bojkowskiej.

Od 1 października nocną i świąteczną opiekę zdrowotną będą świadczyć w Gliwicach:

  • Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta Starego 20 (tel. do rejestracji ogólnej: 32/33-08-413, centrala: 32/33-08-300. Ważne! Istnieje możliwość łączenia z centrali oraz z rejestracji ogólnej rozmów bezpośrednio do gabinetów lekarskich)
  • Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1 (tel. 32/332-45-26).

Przypomnijmy, nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy (od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego). Ma służyć pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych. Co ważne, mieszkańców nie obowiązuje rejonizacja.

Wiadomości Gliwice – premiera w kablowej Telewizji Imperium o godz. 17:15 od poniedziałku do piątku:

r e k l a m a