Sośnica, Zatorze i Żerniki – w tych dzielnicach mogą wystąpić chwilowe braki wody. Dlaczego?

418

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi, przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów na Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie od dzisiaj, od godziny dwudziestej czwartej do godziny dziesiątej w środę, mogą wystąpić chwilowe braki wody i wahania ciśnień oraz podwyższone parametry fizykochemiczne w sieci wodociągowej. Powyższe problemy mogą pojawić się w Gliwicach w dzielnicach Żerniki, Zatorze oraz Sośnica.

W celu uzyskania bliższych informacji gliwickie wodociągi proszą o kontakt telefoniczny z dyspozytorem pod numerami 994 lub 32 231 49 82.

Wiadomości Gliwice 2 października:

r e k l a m a