Nasz detektyw doceniony przez Marszałka Województwa Śląskiego!

441

Nasz redakcyjny kolega, Marian Jabłoński, znany telewidzom jako Detektyw historii odebrał dyplom przyznawany przez Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki. Uroczystość odbyła się w Bielsku-Białej, w Zamku Sułkowskich.  „Dyplomy Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki” nadaje się osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju turystyki w województwie śląskim.

Redaktor Jabłoński to nie tylko postać medialna, ale aktywista i prawdziwy przewodnik. Do tej pory zorganizował ponad 150 wycieczek i wypraw o charakterze edukacyjnym. 77 z nich powstało we współpracy z Nowinami Gliwickimi jako „Wędrówki z Nowinami”, kolejne ponad 70 zrealizowane zostały wraz z Grupą Turystyki Historycznej „Eksploratorzy Gliwice”. Inicjatorem nominacji dla redaktora Jabłońskiego do dyplomu za turystykę jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

– To moja działalność społeczna poza zawodowa od czasów kiedy współpracowałem z „Gliwickimi Metamorfozami”. Pokazuję, promuję Gliwice, powiat gliwicki i województwa ościenne – mówi Marian Jabłoński – „Eksploratorzy” to elitarna grupa turystyki historycznej, zwiedzająca przede wszystkim obiekty nie ujmowane zwykle w przewodnikach turystycznych – stare szyby, opuszczone kościoły, zapomniane kopalnie i huty, porzucone cmentarze. Tu jest prawdziwa historia regionu i taką chcemy zapamiętać. Korzystając ze swoich doświadczeń realizuję dla TV Imperium cykl „Detektyw Historii” związany właśnie z zapomnianymi kartami historii Gliwic i powiatu.

To nie pierwsza i wierzymy, że nie ostatnia nagroda przyznana redaktorowi Jabłońskiemu. W 2012 roku otrzymał tytuł “Gliwicjusza” przyznawany przez Nowiny Gliwickie. Na swoim koncie posiada także nagrodę “Chłopca z łabędziem”. Otrzymał również podziękowanie z Senatu za propagowanie historii Gliwic i Śląska z rąk senatora Krystiana Probierza.

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki

Obchody Światowego Dnia Turystyki organizowane są przez samorząd województwa od chwili ich ustanowienia w 1998 r., co roku w innej atrakcji turystycznej regionu. W tym roku przyznano 51 dyplomów. Ponadto podczas uroczystości wręczono srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego dla Ireneusza Koconia – długoletniego przewodnika PTTK i przewodnika w Kopalni „Guido” w Zabrzu. Śląska Izba Turystyki przyznała trzy dyplomy honorowe Prezesa Śląskiej Izby Turystyki, a Oddział Śląski nagrodę honorową „Kompas”.

Wiadomości Gliwice 3 października:

r e k l a m a