Politechnika Śląska. Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 z udziałem premiera J. Gowina

95
r e k l a m a