Tablica pamiątkowa dla prof. Rosikonia

437

W 2013 roku, kiedy odszedł w wieku 107 lat był najstarszym profesorem w Polsce. Antoni Rosikoń, wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pochodził z rodziny kolejarskiej. Kolej towarzyszyła mu przez całe życie zawodowe – dziś nieprzypadkowo, bo na ścianie wejściowej gliwickiego dworca odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą tej wyjątkowej postaci.

r e k l a m a