Nagrody i wyróżnienia otrzymują również nauczyciele, pulę rozbili nauczyciele z ZSO nr 10 przy ulicy Zimnej Wody zdobywając aż 8 nagród za swoje osiągnięcia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nagrodzonych nauczycieli postanowiliśmy zapytać o to jaka jest ich recepta na sukces i co to znaczy być nauczycielem.

Wiadomości Gliwice, premiera o godz. 17:15 od poniedziałku do piątku w kablowej Telewizji Imperium dostępnej na terenie Gliwic w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telecom:

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

  • Katarzyna Czapla,
  • Halina Husak,
  • Damian Kołtun,
  • Dorota Majewska.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymały:

  • Agata Kotuła,
  • Joanna Olesińska.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice otrzymały:

  • Agnieszka Bilska,
  • Anna Niegowska.
r e k l a m a